Aabybro

Børns start i førskole og børnehave udsættes

Flere børn har behov for nødpasning

– Hverdagen er vendt op og ned for mange familier, og derfor har Jammerbugt Kommune valgt, at børn, der har brug for nødpasning, bliver passet i den institution, de er vant til.

Skabe tryghed
– Vi forsøger at skabe tryghed og tage hensyn til de børn, der har brug for nødpasning, ved at de kan fortsætte i den institution, hvor de er under normale omstændigheder. Den beslutning er der bred opbakning til både fra politisk side og fra private og kommunale institutioner. De har alle tilsluttet sig den løsning ud fra hensynet til børnene, fortæller formand for børne- og familieudvalget Ulla Flintholm (V).

Antallet af børn i nødpasning svinger fra dag til dag
De sidste to uger har antallet af børn i nødpasning ændret sig løbende. Efter de første dage faldt antallet til ca. 35 børn, mens der de sidste dage har været en mindre stigning. 
I alt havde 73 børn brug for nødpasning i de kommunale og private dagtilbud, folkeskolen og børnehaver sidst i uge 13.

Opstart af børn i børnehave udsættes
Nedlukningen af skolerne får en helt særlig betydning for de børn, som skulle have været startet i førskole eller i børnehave 1. april.
Børn i nødpasning, som skulle starte i førskole eller børnehave, vil i stedet fortsætte i deres nuværende institutioner.
Når skoler og børnehaver igen åbner normalt, vil børn, der skulle have skiftet fra én institution til en ny, naturligvis få mulighed for at få sagt ordentligt farvel til deres børnehave, dagplejer eller vuggestue, inden de begynder et nyt kapitel i deres liv.

Størst mulig tryghed
– Det handler om at skabe størst mulig tryghed for børnene og deres forældre. De fleste af børnene har ikke været i deres børnehave i flere uger og vil derfor have brug for at komme tilbage og opleve, at alt er godt, og det er ”som det plejer” og få sagt farvel til deres kammerater, personalet og stedet, forklarer konstitueret skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen. 

Læs om fantastiske oplevelser og events