Nyheder
imported

Borgmester Mogens Gade skrev under på international klimaaftale

Jammerbugt Kommune blev i 2009 klimakommune, og nu vil Jammerbugt Kommune satse yderligere på klima og miljø i forhold til klimaforebyggelse og klimatilpasning i internationalt perspektiv.
Pressemeddelelse modtaget af Jammerbugt Kommune:

Borgmester Mogens Gade skrev under på en klimaaftale i forhold til Compact of Mayors ved en seance i byrådssalen den 2. december. 

Compact of Mayors er verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Formålet er at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over – både klimaforebyggelse og klimatilpasning. Som deltager i Compact of Mayors skal kommunen, som geografisk enhed, dels reducere udledningen af drivhusgasser, og dels skal kommunen gøres mere modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

I forhold til klimakommuneaftalen fra 2009, hvor der måles på CO2 fra kommunen som virksomhed, dækker Compact og Mayors bredere, idet kommunen bliver en del af en international platform, der promoverer og fremviser kommuners klimaindsatser. På den måde kan kommunens udvikling og resultater synliggøres over for en bredere kreds på internationalt plan. Partnerskabet kan hjælpe med at tiltrække grøn kapital og kommende muligheder for dansk eksport og teknologi. 

 –       Det er rigtigt godt, at vi har skrevet under på aftalen med Compact of Mayors, fordi vi nu også arbejder internationalt med klima og miljø, og som klimakommune er det en udbygning at være med i Compact of Mayors. I partnerskabet kan Jammerbugt Kommune høste erfaringer fra lande og områder og se, hvordan de andre lande løser kommende klimaudfordringer. Naturen er en stor del af Jammerbugt Kommune og vi skal bestemt arbejde for at beskytte og bevare vores naturområder ved at arbejde med både klimaforebyggelse og klimatilpasning, siger Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.  

Jammerbugt Kommune vil på sigt blive nødt til at skulle forholde sig til de klimaudfordringer, vi står overfor, både hvad angår klimatilpasningen og kommunens drivhusgas-emissioner, så ved at deltage i Compact of Mayors allerede nu, vil kommunen få et forspring, som kommunen dermed forhåbentlig kan udnytte til at brande sig på. Ved at deltage i Compact of Mayors synliggør Jammerbugt Kommune sin grønne indsats.

Gennem klimakommuneaftalen forpligter Jammerbugt Kommune sig til at nedbringe CO2-udslippet med 2 % pr. år indtil 2025. Jammerbugt Kommune overholder fuldt ud aftalen, idet kommunen siden 2008, som er basisår for aftalen, har nedbragt CO2-udslippet med 15,8 %.

Læs om fantastiske oplevelser og events