Aabybro

Budget: En rigtig god dag for foreningslivet

Det nye budget 2021 kommer blandt andre foreningslivet i Jammerbugt Kommune til gode.
Det påpeger Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur- , Fritids-, og Landdistriktsudvalget, når hun skal fremhæve nogle af tingene i det brede budgetforlig.
Bag forliget står alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen fra partierne, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Borgerlisten.

Flere penge til foreningerne
– Vi tilfører yderligere 500,000 kr. til medlemstilskud og fordobler dermed tilskuddet til foreninger fra 50 til 100 kr. per medlem, siger Helle Bak Andreasen.
– Vi vil gerne være Danmarks bedste fritidskommune og hjælpe til med at få flere ting sat i gang og boostet foreningslivet, understreger hun.
Det giver foreningerne muligheder for at komme med nye aktiviteter og vise sig frem for nye medlemmer med arrangementer som ”spejder for en dag” eller ”kom og spil badminton”.
Samtidig var der planlagt en besparelse på 575.000 kr. ved ikke at fremskrive konti, men den besparelse bliver sat ned til 175.000 kr.
– Dermed bliver der fremskrevet lidt alligevel, siger Helle Bak Andreasen.

Hjælp til Egnssamlingen
Desuden kommer der en hjælpende hånd til Egnssamlingen i Saltum, som har svært ved at få budgettet i balance, fordi samlingen i år skal afregne 75.000 kr. i feriepenge som følg af den nye ferielov.
– Her har vi sagt, at hvis det er det, der skal til, så hjælper vi med et engangs tilskud på 75.000 kr. i 2021, siger Helle Bak Andreasen.

Renovering i DGI Huset
På anlægssiden hæfter hun sig ved, at halanlægspuljen fra 2021 er tilbage på 3 mio. kr. mod den nuværende ene mio. kr.
– Her har vi forlods sat 1,2 mio. kr. af til renovering af de gamle toiletter og omklædningsrum i DGI Huset i Aabybro, oplyser hun.
Og så forbliver skrotningspuljen på 1 mio. kr.

Støtte til Center for Papirkunst
Forligsparterne er også enige om, at Museum for Papirkunst i Hune modtager et årligt driftstilskud på 300.000 kr. i 2021 og 2022.
Musset havde søgt om støtte på 500.000 kr. årligt.
Tilskuddet gives under forudsætning af, at der kan indgås aftale om gratis besøg og undervisning for eksempelvis en årgang.
I marts 2018 åbnede den kendte psaligrafi-kunstner, Karen Bit Vejle, Nordens eneste Museum for Papirkunst i Hune og har siden haft flere forskellige spændende udstillinger.
Lige nu er det blandt andet papirklip af H. C. Andersen.

Corona-krise
Men Corona-krisen og nedlukningen har været hård ved museet, som derfor er blevet økonomisk skrøbelig.
Derfor overdrager Karen Bit Vejle sine verdenskendte værker samt museet til en selvejende fond, så det giver Jammerbugt Kommune mulighed for at yde driftsstøtte.
En sådan kommunal blåstempling af museet vil også betyde, at to fonde vil støtte det unikke museum.

Læs om fantastiske oplevelser og events