Brovst

Busterminals fremtid til debat i kommunalbestyrelsen

Skal busterminalen i Brovst bevare sin nuværende placering og så blive moderniseret, eller skal den flyttes til en ny placering som et super-stoppested ved Vestergade?

Uenigt udvalg
Spørgsmålet har været behandlet i teknik- og miljøudvalget, og her var der flertal for at bevare og investere i den nuværende terminal.
Det mener Malou Skeel, Torben Sørensen, Niels Jørgen Pretzmann, Michael Krogsgaard og Kjeld Hedegaard, alle fra Venstre.
Et mindretal med Socialdemokratiets Jens Chr. Golding og Lisbeth Emmery går ind for en flytning og har derfor bedt om at få have sagen til debat i kommunalbestyrelsen.

Tiden rinder ud
Baggrunden er, at siden 2016 har Nordjyllands Trafikselskab haft et ønske om at flytte den nuværende busterminal i Brovst til en ny placering i Vestergade, men Jammerbugt Kommune har flere gange udskudt sin stillingtagen, fordi der arbejdes med en byfornyelse i området.
Og Jammerbugt skal sige god for projektet, da kommunen er grundejer ved den påtænkte nye placering ved Møllegården.
NT har opnået støttet til sin ide på 1,4 mio. kr. fra Vejdirektoratet frem til og med 2022, hvorfor NT gerne vil have en afklaring fra Jammerbugts side.

Utrygt og hærværk
Udover at busterminalen er et element i en byfornyelse, har NT et ønske om at sikre bedre faciliteter for passagerne og bedre fremkommelighed for bussen ved at spare kørslen ned til den nuværende busterminal, og det kan Jens Chr. Golding støtte.
– I dag er busterminalen blot blevet til en varmestue for personer, som vi ikke synes skal holde til der, siger han.
NT oplyser at, Brovst busterminal er i dårlig forfatning og har en uhensigtsmæssig placering i forhold til at sikre en tryg ventetid for kunderne, sikre synlighed i byen og sikre sammenhæng til bylivet og de øvrige servicefunktioner der er i byen.
Der er problemer med hærværk på busterminalen, og trods en løbende indsats for at renovere og vedligeholde busterminalen er det en udfordring at sikre et godt serviceniveau for passagerer på busterminalen.

Markeret med gult NTs ønske om nyt super-stoppested på Vestergade samt markering af, at den nuværende terminal kan brus som p-plads.

Ny placering
I stedet ønsker NT en helhedsløsning omkring et knudepunkt ved Vestergade med sammenhængen til byen og parken, den trafikale løsning med buslommer, indretningen af ventefaciliteter, ladestander til el-biler og cykelparkering.
De første skitser arbejder med, at en sydlige holdeplads etableres på Møllegårdens P-plads og en nordlig ved bilforhandleren – Vestergade 12-16-20.

Får for lidt for pengene
Men det er for dyrt for Jammerbugt Kommune i forhold til, hvad man får ud af det, mener Torben Sørensen.
– Det vil kræve for store indgreb at flytte terminalen ud til Vestergade. På den ene side af Vestergade vil NTs ønske om et super-stoppested tage en for stor del af p-pladsen ved Møllegården. Og på den anden side af vejen vil det kræve en ekspropriation, og det vil betyde store udgifter til kommunen, siger han.
– NT vil kun opnå en besparelse på få minutter ved en flytning. Den nuværende busterminal fungerer fint, og vi vil hellere bruge pengene på at opdatere den, siger Torben Sørensen.

Læs om fantastiske oplevelser og events