Nyheder
imported

Byerne rammes af forskønnelse

Øget fokus på sammenhæng mellem Hune og Blokhus (for)planter sig

Tekst & foto: Louise Kande  

Man har i lang tid arbejdet med at skabe en større og bedre sammenhæng mellem Hune og Blokhus. Som årene er gået, har man erkendt hvilke kvaliteter de to byer har hver for sig, og efterhånden anderkendt hvilket stort potentiale og kvalitet de to byer har tilsammen. Erhvervsforeningen destination Blokhus har derfor set et stort potentiale i at skabe endnu mere sammenhæng mellem Hune og Blokhus – for på den måde at forene indkøbs- natur- og aktivitetsmuligheder.

– Det vil klæde byerne Hune og Blokhus at bløde en smule op for det kommercielle udtryk, ved blandt andet at vise flere lokale og autentiske særpræg – så kan vi skabe nogle rammer, hvor vi tager naturen, stranden og hyggen med hele vejen fra rundkørslen i Hune til Torvet i Blokhus, for så tror jeg på, at byforskønnelsen rigtigt forplanter sig i folks bevidsthed, udtaler den frivillige ildsjæl bag projektet, Jane Møller Jensen.

Krukker og bænke

Sammenhængen kommer til at bestå af 60 krukker og 28 bænke – placeret i forbindelse med vej- og stisystemer fra rundkørslen i Hune til Torvet i Blokhus.  Krukkerne og bænkene, beplantningen og byforskønnelsen skal give byerne en større og mere fælles identitet – og stranden fra Blokhus skal tages med til Hune, mens roen og fordybelsen tages med til Blokhus.

– Hune og Blokhus har et stort potentiale på grund af placeringerne mellem skoven og havet, og byforskønnelsen skaber en større sammenhæng mellem byerne. Det er altså også et symbol på, hvor dygtige vi er blevet i destinationen til at arbejde på tværs af byskilte og interesser, som én stor og attraktiv destination, udtaler Preben Jonstrup, som er én af tovholderne på projektet.

Læs om fantastiske oplevelser og events