Blokhus

Byvandring med fokus på Hunes udvikling

– Fredag sidst på eftermiddagen 19. juni havde Jammerbugt Kommune endelig mulighed for at gennemføre den udskudte byvandring i Hune med fokus på den nye lokalplan, der er sendt i høring, og som skal skabe rammerne for fremtidens Hune.

Høringsfrist 9. juli
Der var stor søgning med 117 deltagere, og på grund af Covid-19 var deltagerne delt op i tre hold.
– Hvis I har ønsker og forslag, så send det til os på en mail, så indgår det i den videre behandling, sagde Jesper Runge Madsen fra Team Plan, da han indledte turen med hold 1.
Høringsfristen er 9. juli.
Og undervejs var der flere spørgsmål om trafik, infrastruktur, grønne arealer, gener for beboere samt støj fra Skulpturparken, som både politikere og forvaltning svarede på.

Foto: Vores Jammerbugt

Hotel og boliger
Lokalplanen skaber plads for en rivende udvikling i Hune og åbner op for opførelse af hotel i op til fire etager samt flere nye helårsboliger og butikker.
Det er John Andersen, som ønsker at bygge boliger i op til fire etager på grunden, hvor XL Byg i Hune i dag holder til samt hotel på Kulturhusets nuværende grus p-plads.

Lokalplanforslaget gælder dette område. Illustration: Jammerbugt Kommune
Foto: Vores Jammerbugt

5 delområder
Lokalplanen er delt op i fem delområder.
Det første område omfatter Skulpturparken og Kulturhuset, og der er støjkrav som svarende til en almindelig bymidte, eller da der var skole på arealet.
Et andet område er randbebyggelsen langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger samt butikker i op til 2,5 etagers højde.

Foto: Vores Jammerbugt

4 punktbygninger
Desuden åbnes der op for fire punktbygninger i op til fire etagers højde med 15 til 16 boliger i hver samt 1 p-plads per bolig.
Den højeste del af bygningerne placeres samme sted som indgangen til de nuværende XL Byg og trapper så ned i højden mod syd.
For at mindske støj- og lyspåvirkningen af nabohusene skal der opføres et støjhegn mod syd (delområde 5).
Området skal have vejadgang fra Vesterhavsvej og Hunetorpvej.
Der sikres desuden, at mindst 20 procent af arealerne i området til hotel- og etagebebyggelsen udlægges til fælles friarealer. 

Foto: Vores Jammerbugt

Flere butikker
Lokalplanen har særligt fokus på at beskytte naboerne til et eventuelt kommende hotel med fokus på at undgå indsigt fra den op til fire etagers høje bebyggelse i den centrale del af lokalplanområdet.
Desuden åbnes der op for, at der kan komme flere butikker i Hune, da den samlede ramme til butiksformål hæves fra 5.000 til 9.500 kvadratmeter, det giver en restrummelighed på 1.380 kvadratmeter i Hune bymidte.

Foto: Vores Jammerbugt

Svingbane
Der blev også talt meget om trafik.
Jammerbugt Kommune har haft Cowi til at undersøge mulighederne.
Først og fremmest foreslår Cowi at anlægge en venstresvingsbane på Vesterhavsvej ved Skulpturparken med plads til tre biler.
Den vil øge både fremkommelighed og sikkerhed og kan anlægges på det nuværende vejanlæg.

Foto: Vores Jammerbugt

Lyskryds
Dernæst er der forslag om lysregulering ved krydset Vesterhavsvej og Hunetorpvej.
Cowi kan nemlig ikke finde alternative veje, der kan aflaste krydset, og oversigtsforholdene er for ringe til, at en rundkørsel er løsningen.
Et nyt signal i krydset vil påføre al trafik en lidt større ventetid i forhold til i dag.
Den gennemsnitlige ventetid vil dog være på acceptabelt niveau – op til 22 sekunder i sommerperioden, mener Cowi. 

Foto: Vores Jammerbugt

Flere målinger
Men der er usikkerhed om størrelsen på sommertrafikken, og de faktiske svingbevægelser i krydset Vesterhavsvej/Hunetorpvej.
Derfor anbefaler Cowi at gennemføre nye tællinger i krydset i den kommende højsæson, før der tages en endelig beslutning om at ombygge krydset.
Kommunen skal bruge rapporten som dokumentation til politiet for, at der er behov for et lyskryds.

Foto: Vores Jammerbugt
Foto: Vores Jammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events