Pandrup

Corona: Regler rettes til for at hjælpe foreninger

Aflysning af arrangementer, undervisning, stævne, træning og kampe med flere udgifter og færre indtægter til følge har under pandemien være en barsk modspiller for foreningslivet.
Derfor har Kulturministeriet også lagt op til, at kommunerne midlertidigt tilretter reglerne for området for at hjælpe netop foreningslivet.
Og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har besluttet at følge ministeriets anbefaling om at komme med tre nye tiltag efter den ekstraordinære nedlukning af Jammerbugt – ligesom forårets tiltag videreføres.

De tre nye tiltag er:

Lokaletilskud til andre lokaler.
I folkeoplysningsloven står – vedrørende aftenskolerne – at kan kommunen anvise et kommunalt lokale, så kan man undlade at yde lokaletilskud. På grund af afstandskravene ved bl.a. bevægelseshold er nogle foreninger nødt til at finde andre lokaler for at kunne få plads til alle deltagere på holdene.
Derfor ydes der lokaletilskud til aftenskolernes leje at andre lokaler, hvis aktiviteten pga. covid-19 restriktioner ikke kan gennemføres i kommunale lokaler.

Få deltagere
At der kan fastholdes tilskud til aftenskoleundervisning med få deltagere på holdene.
I folkeoplysningsloven er der krav om, at der maksimalt ydes
– 1/3 i tilskud til lønudgiften ved almindelig undervisning, og – 8/9 i tilskud til lønudgiften ved handicapundervisning.
Kommunen afventer de endelige regnskabsopgørelser for 2020, hvorefter forvaltningen kan fordele et eventuelt mindreforbrug på voksenundervisningsområdet til forhøjede tilskud til voksenundervisningsforeningerne.

Ekstra udgifter
Tilladelse til, at en del af aftenskolernes tilskud anvendes til ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge covid-19-smitte.
De fleste af aftenskolerne benytter lokaler på de kommunale skoler, og når lokalerne forlades, skal foreningerne bl.a. afspritte kontaktflader (borde, stole mv.), aftørre toilet, håndvask og armatur, tømme skraldespande og rydde op i lokalet/lokalerne, således det fremstår, som det blev modtaget.
Skolerne stiller håndsprit og de nødvendige rengøringsremedier til rådighed (disse regler gælder for alle foreninger, som benytter kommunale lokaler).
Derfor vil aftenskolerne til langt størstedelen af holdene ikke have ekstra udgifter til rengøring. Der kan dog være ekstraudgifter til bl.a. værnemidler til underviserne samt øgede administrative udgifter.

De 5 tiltag fra foråret føres videre:

  • Se bort fra krav om, at der kun udbetales tilskud for gennemført undervisning på aftenskoleområdet: Der også ydes tilskud til aflyst hold/undervisning i perioden.
  • Der ydes lokaletilskud også til aflyst aktivitet.
  • Tilskud til fjernundervisning (aftenskoler): Nogle af de aflyste timer på allerede oprettede hold kan erstattes af fjernundervisning, således disse hold kan afsluttes. Der vil også være mulighed for at oprette fjernundervisningshold i nogle fag.
  • Tilskudsfordeling til aftenskoler i kommende år. De samlede lønudgifter i 2019 anvendes som beregningsgrundlag for tilskud i 2022.

Læs om fantastiske oplevelser og events