Aabybro

Skifter fag for at hjælpe med pleje og ældre

Pædagoger og kantinefolk skifter til pleje og rengøring

Som alle landets kommuner står Jammerbugt Kommune i en helt særlig situation. Håndteringen af COVID-19 betyder, at medarbejdere i nogle områder løber ekstra hurtigt. Det gælder for eksempel sundheds- og ældreområdet.
Med afsæt i fælleserklæringen – mellem KL og de faglige organisationer om at sikre fleksibilitet mellem faggrupper – får medarbejderne nu en hjælpende hånd fra kolleger fra andre områder.
Det kommer til at gøre en stor forskel for borgerne i forhold til rengøring, hjælp med vasketøj og mad.

Hurtigt overblik

– Da fælleserklæringen var en realitet, gik vi hurtigt i gang med at få overblik over og struktur på serviceområder og opgaver, der har brug for hjælp, samt hvilke medarbejdere fra andre afdelinger, der har hænder, som kan hjælpe, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).
– Herefter gik vi i gang med at opkvalificere medarbejderne til de opgaver, som de skal i gang med at varetage. Vi har set stor velvillighed blandt medarbejderne til give sig i kast med nye opgaver. Det viser mig, at medarbejderne i Jammerbugt Kommune står sammen, og det gør mig stolt, fortæller Mogens Christen Gade.

Uddannelser er i gang
De første medarbejdere, som er i gang med at uddanne sig til andre opgaver, er fra kommunens dagtilbud og kantiner, hvor nogle funktioner er lukket ned.
Deres oplæring startede torsdag og fredag i uge 14. Og formålet er, at de i løbet af kort tid kan varetage opgaver inden for rengøring og praktisk hjælp til ældre og på plejecentre.
De ”nye” kolleger bliver knyttet til en erfaren medarbejder fra plejeområdet, så oplæringen sker i trygge rammer. Samtidig giver den ordning tryghed og sammenhæng for både medarbejderen og borgeren.

Sundhedsplejersker med andre opgaver
Desuden er kommunens sundhedsplejersker nogle af de første til at uddanne sig til andre opgaver, så de kan træde til og løse andre typer af sygeplejefaglige opgaver, blandt andet på ældreområdet.
– Vi trækker ekstra ressourcer ind fra andre områder, så vi får løst så mange af de kritiske opgaver som overhovedet muligt. Jeg sætter stor pris på den fleksibilitet og imødekommenhed, vi ser hos vores medarbejderne i denne tid. De er med til at gøre en unik forskel for borgerne, siger Mogens Christen Gade.

På seniorområdet er:

  • Fem skolesundhedsplejersker og en ergoterapeut fra hjemmeplejen, som er oplært i de specifikke funktioner i sygeplejen
  • Tre medarbejdere fra ejendomsservice, der til hverdag betjener kantinerne, er i oplæring på seniorområdet
  • 39 medarbejdere fra skoler og dagtilbud i løbet af de kommende dage under oplæring til funktioner inden for seniorområdet
  • 15 medarbejdere fra Sundhed og Arbejdsmarked, særligt sundhedspersonale, bliver klar til at træde ind efter påske.

På Handicapområdet er:

  • Otte medarbejdere fra aktivitets- og samværstilbud Hjortdal og værestederne under oplæring til funktionerne på bosteder inden for Sundhed og Handicap
  • 10 medarbejdere fra Sundhed og Arbejdsmarked, særligt med pædagogiske baggrund, bliver klar til at træde ind efter påske.

Og yderligere ressourcer er til rådighed fra onsdag efter påske, hvor der ikke mere skal være særligt kontrol ved indkørsel til genbrugspladser.

Læs om fantastiske oplevelser og events