Blokhus

Danmarks første indendørs strand

Spændende sæsonforlængende projekt fra Destination Blokhus

I et dristigt forsøg på at revolutionere den danske strandoplevelse og gøre Blokhus til en helårsdestination for turister, har Erhvervsforeningen Destination Blokhus afsløret planer om at lancere Danmarks første “Indendørs Strand” på Blokhus Strand. Den ambitiøse plan inkluderer opførelsen af en gigantisk transparent kuppel, der vil dække et stort område af stranden til højre for nedkørslen, og sikre et evigt sommerklima året rundt.

Projektet, der er kærligt døbt “Solskin 365”, sigter mod at tiltrække besøgende, der søger strandglæder uden at bekymre sig om det omskiftelige danske vejr.

Det er planen, at der indenfor kuplen vil blive holdt en konstant temperatur på  behagelige 24 grader, med simulering af naturlige elementer som blød brise og bølgeskvulp, takket være state-of-the-art teknologi.

For at gøre oplevelsen så autentisk som muligt, vil der også blive installeret avanceret lyssætning, der efterligner solopgang og solnedgang, hvilket giver besøgende mulighed for at opleve magien ved en Blokhus solnedgang, uanset tidspunktet på dagen.

Desuden vil der blive indført en særlig “sandpleje”, for at sikre, at sandet altid er blødt og indbydende, og glaskuplen vil være udført af et bestemt materiale, som åbner op for at gæster kan opnå den eftertragtede sommerlige glød uagtet at de opholder sig indendørs.

Samtidig vil arbejdsgruppen forsøge at opbygge naturtro klitter, så alle kan fornemme en strandstemning, der ligger meget tæt op ad den ægte. 

Erhvervsforeningen Destination Blokhus understreger, at selvom “Solskin 365” virker som en uopnåelig drøm, så er det ikke desto mindre ambitionen at komme i mål med projektet selvom stranden i sig selv allerede er et fantastisk sted.

-Blokhus strand kan stadig bruges udenfor, så det ødelægger ikke umiddelbart noget eksisterende. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis skal gå indenfor for at bade, siger Jannie Ratke på vegne af arbejdsgruppen under Erhvervsforeningen, men den nye indendørs mulighed kan tiltrække nye gæster til Blokhus året rundt.

Blokhus strand (3)

Fonde skal i spil

For at realisere projektet skal der derfor søges fonde, og det arbejde er påbegyndt.  

Der er f.eks. allerede positive tilkendegivelser både fra LAG og FLAG, som vil se positivt på ansøgningen.

De er blevet forelagt skitsen, som arkitektfirmaet Creative Construction fra Aarhus, har udarbejdet.

Arbejdsgruppen under Erhvervsforeningen Destination Blokhus oplyser, at fondene, som normalvis støtter mange lokale projekter udtaler at de vurderer, at projektet kan løfte Destination Blokhus til nye højder.

Det er også den udmeldning, som der foreligger fra Hvetbo Fonden og Jammerbugt Kommune, fortæller Christian Hem, som sidder i økonomiudvalget i kommunen og samtidig er dybt involveret i Hvetbo Fonden.

Så selvom kommunekassen er slunken er de alligevel blevet enige om, at det kan være en god ide.

-Vi har allerede drøftet det i økonomiudvalget og Jammerbugt Kommune har tilkendegivet at de formentlig vil afsætte 4 millioner til projektet. Drøftelsen har gået på at sæsonforlængelsen og flere turister vil bidrage positivt til kommunekassen, så det er faktisk en rigtig god investering, fortæller Christian Hem.

Hvetbo Fonden har meddelt, at de vil støtte projektet de kommende 4 år med de midler de råder over. Det betyder så, at det desværre ikke bliver muligt at støtte andre lokale projekter, men det anser Christian Hem ikke som et problem.

For som han siger: -Når det regner på præsten, drypper det på degnen!

TÆT på Poul Andersen (7)

Hvad med Hune?

Og den udmelding er Hune-Blokhus Borgerforening overhovedet ikke enig i.

Formand Poul Andersen har drøftet det i bestyrelsen, da det kom dem for øre.

-Vi synes det er helt urimeligt, at de slet ikke har overvejet en placering i Hune. Blokhus har jo allerede en strand, så hvad skal de med en mere, spørger han undrende.

Det hele skal altid ligge i Blokhus, og det er vi utilfredse med. Vi vil helt sikkert gå ind i klageprocessen, for at få placeringen flyttet. Det er jo langt lettere at etablere i Hune, som slet ikke kræver de samme tilladelser.

Og Poul Andersen fortsætter:

-Det vil give langt mere mening, at den ligger i Hune. Der er der jo som sagt ingen strand. I Hune vil det kunne smitte positivt af på bosætning, butikker og handelslivet i øvrigt.

Og den betragtning er Morten Bo, indehaver af tøjforretningen Monomen beliggende i Hune, helt enig i.

-Alt skal efterhånden ligge i Blokhus, og der er jo ikke mere plads til rådighed, men Hune kan sagtens udbygges. Der er ovenikøbet en plads tæt på min butik, som kunne inddrages, og jeg er da også selv villig til at flytte ind i strandarealet, så vi kunne rage nogle bygninger ned, for at skabe bedre plads til projektet. Det skal de øvrige butikker selvfølgelig også indvillige i, men det tror jeg da er muligt.

Butikkerne kunne så istedet etablere sig indenfor i strandarealet, foreslår han som en idé.

-Det vil betyde en helt anden positiv udvikling for butikslivet, siger han til avisen.

Han ser selv et potentiale i at kunne få nogle nye forretningsområder – f.eks. salg af badetøj og eksotiske cocktails til de tørstige strandgæster, og andre kunne jo sælge mad, så man slet ikke behøver at bevæge sig udenfor i vinterkulden.

Morten Bo - Monomen - Laden

Bæredygtighed og grøn profil

På trods af, at Hune er blevet overset i denne sammenhæng, så er dialogen påbegyndt med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.

Men arbejdsgruppen forventer opbakning den vej, da de selv vurderer, at der allerede er taget miljøhensyn, og det ikke vil gribe ind og forstyrre hverken den beskyttede natur eller stedets biodiversitet.

Så det falder helt i tråd med den grønne strategi, der ligger i planerne.

Samtidig vil gruppen også lufte tankerne om et bæredygtigt projekt idet opvarmningen vil blive etableret via solfangere og alt anlæg indendørs vil blive købt fra certificerede virksomheder, der har en bæredygtig strategi.

Ydermere vurderes det, at færre vil rejse udenlands, som også vil resultere i en lavere CO2 udledning.

Endnu et godt argument, for at se positivt på et grønt projekt. 

Med det in mente kan Destination Blokhus også bruge den nye grønne profil til at markedsføre sig på de udenlandske markeder og dermed tiltrække et helt nyt “grønt” segment, som i øvrigt sikrer en væsentlig sæsonforlængelse.

Få år til ibrugtagning

Så måske er en indendørs strand i virkeligheden ikke så langt ude i fremtiden endda.

Arbejdsgruppen mener i hvert fald, at det kan realiseres indenfor de næste 4 år.

Blokhus.dk vil fremadrettet følge sagen tæt og løbende informere offentligheden om det revolutionerende projekt.  

Og, som de lokale ofte siger: Husk, i Blokhus skinner solen altid !
… Og nu altså også snart indendørs!

Læs om fantastiske oplevelser og events