Brovst

Dato på plads for borgermøde om lægevagt

Region Nordjylland inviterer til møde for at få dialog

– Region Nordjylland inviterer nu officielt til borgermøder om lukningen lægevagten i Skagen, Brovst og Aars. Formålet er at informere om den nye aftale om lægevagten samt at gå i dialog med borgerne.
I Brovst holdes mødet onsdag 11. marts klokken 19-21 i Brovst Sport- og Kulturcenter

Ny aftale er i kraft
Den nye lægevagtsaftale for Region Nordjylland er trådt i kraft, og det vil det fortsat være muligt at møde fysisk op til en konsultation i Aalborg, Hjørring, Thisted, Hobro og Frederikshavn, ligesom der vil være mulighed for sygebesøg fra en kørende vagtlæge i alle egne af regionen.
Aftalen indebærer imidlertid også, at konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø er lukket pr. 1. marts 2020, og at lægevagten i Brønderslev ikke genåbnes.

Ønsker dialog
– Vi ønsker i regionens Akut- og Praksisudvalg, at indgå i en dialog efter de mange reaktioner, som er kommet fra mange interesserede borgere. Vi ser frem til at have en konstruktiv debat om blandt andet mulighederne for kompenserende tiltag i kølvandet på aftalen, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

PLO deltager
Der vil til borgermøderne også være en generel orientering om den nye lægevagtsaftale, ligesom de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil deltage og fortælle om baggrunden set fra deres perspektiv.

Læs om fantastiske oplevelser og events