Aabybro

Der er afgivet bud på 3 nye erhvervsarealer

Torsdag morgen 7. januar var sidste frist for at komme med et bud på de tre nye erhvervsarealer, som kommunen har sat til salg i Teknologiparken i Aabybro.
Og der har både været forespørgsler samt indkommet bud på alle tre grunde, oplyser Steen Lund Albrechtsen fra Jammerbugt Kommune.
– Buddene forventes politisk behandlet på møder i økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen her i januar, siger Steen und Albrechtsen.
Og det vil ske på den lukkede dagsorden, da der er tale om køb og salg af arealer.

Nye muligheder
De tre nye grunde er en del af den nye lokalplan samt tillæg til kommuneplan for Teknologiparken, som giver mulighed for opførelse af udvalgsvarebutikker.
Som tidligere omtalt har JYSK allerede meldt sin ankomst til Teknologiparken og Aabybro på arealet øst for jem og fix med forventet åbning i slutningen af juni.
Det er Tom Jakobsen A/S, der opfører en butik på 1.650 kvadratmeter samt 150 kvadratmeter overdækning til JYSK.

Illustration: Jammerbugt Kommune

De 3 grunde:

  • Areal 1 er på 9.969 kvadratmeter.
    Det må bruges til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder, undervisningsinstitutioner, spisesteder og lign., samt aflastningsområde for store udvalgsbutikker på mellem 800 og 2.780 kvadratmeter, der ikke kan indpasses i bymidten.
  • Areal 2 udgør ca. 5.000 kvadratmeter. På den østlige side af arealet forventes opført en uddannelsesinstitution.
    Det er beliggende i lokalplanens delområde I. (læs anvendelsesmuligheder under areal 1).
  • Areal 3 er på ca. 2.800 kvadratmeter og beliggende i lokalplanens delområde II. Arealet kan anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder, undervisningsinstitutioner, spisesteder og lign.

Desuden kan der placeres butikker, der udelukkende forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan placeres i bymidten.
Den samlede ramme for delområde II og III for disse butikker er 5.000 kvadratmeter.
Fælles for alle 3 arealer gælder at der ikke kan etableres butikker, der forhandler dagligvarer.

Læs om fantastiske oplevelser og events