Aabybro

Der er behov for at bygge ny kommunal vuggestue

Mandag sagde et flertal i teknik- og miljøudvalget ja til, at der kan indrettes en privat pasningsordning med plads til 10 børn i alderen 0-3 år i et parcelhus på Mirabellevej i Aabybro.
Det får sammen med flere andre sager nu Jens Chr. Golding (S) til at opfordre til at se på muligheden og behovet for at bygge en ny kommunal vuggestue evt. kombineret med børnehave i Aabybro by.
– Der har alene inden for de seneste par måneder været 2-3 sager, hvor private pasningsordninger har søgt om lov til at udvide eller åbne. Vi kan ikke blive ved med at plastre Aabybro til med disse tilbud. Vi er nu nået dertil, hvor børne- og familieudvalget bør se på mulighederne for at bygge en kommunal vuggestue, mener Jens Chr. Golding.

En by i stor udvikling
Han pointerer, at der i en by med Aabybros størrelse og udvikling er behov for kommunale institutioner.
– Der er allerede mange private pasningstilbud her, og det er fint, at folk har et valg, og det er godt med disse tilbud i de mindre byer som supplement til børnehave og dagpleje. Men i en by af Aabybros størrelse er det på tide at se på behovet for en vuggestue til dækning af de mange nye boligområder i Aabybro, hvor vi gerne vil have, at folk bosætter sig, siger Jens Chr. Golding.

Skal med på budget 2022
Formand for børne- og familieudvalget, Ulla Flintholm, er helt enig i, at der er brug for flere vuggestuepladser.
– Der er helt klart et behov for kommunale vuggestuepladser i Aabybro, og det kan godt kombineres med de private muligheder, så forældrene har et valg, siger Ulla Flintholm.
Hun oplyser, at der i budget 2021 er aftalt, at planen for renoveringer af skoler skal opdateres, og samtidig skal der også ses på dagtilbuddene.
– Her kommer vi også til at se på, hvor der er behov for flere pladser i børnehaver og vuggestuer samt hvor mange pladser, og her kommer Aabybro helt sikkert til at skille sig ud. Derfor skal vi have byggeri af vuggestue med på vores budget 2022, siger Ulla Flintholm.

Mangler dagplejere

For at afhjælpe problemet er der blevet oprettet nye permanente vuggestuepladser i de af byens børnehaver, hvor der er plads, for eksempel i Anlægsvejens Børnehave.
Men det har ikke været tilstrækkeligt til at suge væksten i Aabybro.
– Samtidig har vi meget svært ved at rekruttere dagplejemødre. Der er selvfølgelig forældre som efterspørger pladser hos dagplejemødre, men vi kan ikke finde dem, siger Ulla Flintholm og tilføjer:
– Vuggestuepladser i Aabybro er en ”skal” opgave. Byen har længe været udfordret på dette område, tilføjer hun.

Læs om fantastiske oplevelser og events