Aabybro

Der er brug for flere pædagoger og lærere

Der er arbejdet hårdt for at sikre en tryg genåbning

Når børnene igen skal i skole og daginstitution, har Jammerbugt Kommune hentet 40 ekstra medarbejdere ind fra andre fagområder i kommunen.
De skal hjælpe med undervisning, faglige aktiviteter og omsorg. Samtidig har der været travlt med at sørge for al praktik er i orden, så børn, forældre og medarbejdere kan være trygge ved at starte op igen.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Ser på omplacering
Ud over de 40 medarbejdere, som allerede er omskolet til at kunne tage imod børnene i løbet af ugen, så er kommunen i gang med at finde yderligere medarbejdere, der kan varetage opgaverne i skolerne og dagtilbuddene.
– Vi arbejder på at omplacere lærere og pædagoger fra vores sprogskole og uddannelsesvejledning. Lige nu har vi mulighed for at hente støtte her, da deres opgaver er begrænsede i disse særlige tider. Så det giver god mening, at de hjælper til på skolerne og i dagtilbuddene, fortæller Helle Nørgaard Pedersen, konstitueret Skole- og Dagtilbudschef.

To nye jobbanker
Jammerbugt Kommune har 37 kommunale dagtilbud og skoler og 79 dagplejere. For at sikre nok personale til at varetage området under genåbningen, har kommunen også oprettet to jobbanker. 
Der er oprettet en jobbank til pædagoger, pædagogiske assistenter, og andre med erfaring fra dagtilbudsområdet med børn i alderen 0-6 år.
Samt en jobbank or lærere, og andre med erfaring fra skoleområdet med børn i alderen 5-12 år.
Så alle, som kan tænke sig at give en hånd med i kampen mod Corona på skole- og dagtilbudsområdet, kan tilmelde sig.

Viser korpsånd
Da retningslinjerne for, hvordan skoler og daginstitutionerne skal genåbne, var læst, gik en lang række medarbejdere i Jammerbugt Kommune i gang med at løse en masse praktiske opgaver. Ved fælles hjælp og en massiv indsats er skoler og dagtilbud nu klar til at tage imod børnene.
– Medarbejdere, der normalt ikke har meget kontakt med hinanden, samarbejder nu ihærdigt, så vi er klar til åbningen af vores skoler, vuggestuer, dagplejere og børnehaver. På tværs af forvaltningerne og ved en helt unik korpsånd er det lykkedes at blive klar, og jeg kan se og høre, at alle er villige og parate til at give en hånd med, hvor det er nødvendigt, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Flere hold kræver mere personale
De 40 ekstra medarbejdere er nødvendige for at kunne dele børnene op i mindre hold i både skoler og daginstitutioner.
Medarbejderne kommer fra kommunens familiecenter, Ungdomsskole, Naturskole, SSP og PPR. Så det er medarbejdere, som har en faglig baggrund, der i en vis grad matcher skoler, børnehaver og dagplejere.

Ekstra toiletter
Kommunen også haft travlt med at bestille ekstra toiletter og håndvaske, så det praktiske omkring hygiejnen er på plads.
Der er arrangeret ekstra rengøring, og lavet og opsat skilte på institutionerne med budskaber om at holde afstand og andre adfærdsmæssige henstillinger.
Endelig har kommunen oprettet en telefonisk hotline, hvor private og kommunale dagtilbud og skoler kan ringe med sundhedsfaglige og pædagogiske spørgsmål.

Åbner gradvist
– Vi har arbejdet intenst på at blive klar til at åbne skoler og institutioner igen efter påske. Vi åbner de forskellige typer af institutioner gradvist hen over ugen, så vi kan tage imod børnene på en tryg og sikker måde. Det bliver en anden hverdag for børnene i skolerne, børnehaverne, vuggestuerne og hos dagplejerne, men de kommer samtidig tilbage til deres vante omgivelser. Her vil de møde kendte voksne i skolerne og daginstitutionerne, og på grund af sundhedsmæssige hensyn vil de også møde nye ansigter. Alle – nye som kendte ansigter – er klar til, at der igen kommer børn, fortæller Helle Nørgaard Pedersen. 

  • Specialklasser, børnehaver, dagplejere og vuggestuer åbner onsdag 15. april.
  • 0.-3. klasse møder igen torsdag 16. april.
  • 4.-5. klasser møder fredag 17. april.

Læs om fantastiske oplevelser og events