Aabybro

Der er brug for visioner for havnene

Som tidligere omtalt opfordrer Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget, til, at Jammerbugt Kommune dropper det videre arbejde med et projektforslag, som skal munde ud en lokalplan med boliger på Gjøl Havn.
Baggrunden er massiv modstand på Gjøl samt modstand i begge fløje i kommunalbestyrelsen.
I stedet foreslår Jens Chr. Golding, at man vedtager det lokalplanforslag fra 2016, som var klar til at blive sendt i høring, indtil interessen for at bygge boliger på havnen dukkede op.

Begynd et andet sted
Mogens Chr. Gade går også ind for at bruge forslaget fra 2016.
– Men jeg mener, vi skal begynde et andet sted. Vi skal som aftalt i budgetforliget se på en visionsplan for hver af vores tre havne i Attrup, Haverslev og Gjøl. Vi skylder hinanden at lave den proces for at finde ud af, hvordan vi og brugerne ønsker, de tre havne skal se ud i morgen, siger han.

Møde om visioner
Mogens Chr. Gade oplyser at man er på forkant på Gjøl, da havnens brugere allerede har nogle visioner på plads, som kommunen skal holde møde med havnens foreninger om i denne måde. Her skal debatteres indhold, finansiering, og hvad er muligt.
– Hvis visionsplanen kræver det, så skal der laves en ny lokalplan og måske skal Kystdirektoratet involveres. Ind til da er der mulighed for at vedtage og lade lokalplanforslaget fra 2016 gælde. Det giver jo Gjøl Kro mulighed for at bygge og alle foreningerne mulighed for udvikling, siger borgmesteren.

Læs om fantastiske oplevelser og events