Aabybro

Der er sat navn på alle pladser i udvalgene

Fordelingen af formands- og næstformandspladserne i de nye udvalg i Jammerbugt Kommune er tidligere blevet offentliggjort.
Her følger så den komplette oversigt over, hvem der sidder i de forskellige udvalg i den kommende nye kommunalbestyrelse:

Økonomiudvalget:

 • Formand Mogens Chr. Gade (V)
 • Næstformand Diane Aarestrup (S)
 • Claus Svendsen (V)
 • Christian Hem (V)
 • Ulla Flintholm (V)
 • Kjeld Hedegaard (V)
 • Per Halsboe-Larsen (S)
 • Frank Østergaard (SF)
 • Jørgen Ravn Christensen (C)

Teknik og miljøudvalget:

 • Formand Michael Krogsgaard (V)
 • Næstformand Lisbeth Emmery (S)
 • Christian Hem (V)
 • Claus Rom (V)
 • Jane Koller (V)
 • Frank Trolle (S)
 • Johnny Solberg (C)

Børne- og familieudvalget:

 • Formand Susanne Møller Jensen
 • Næstformand Ulla Flintholm
 • Birgit Mejlholm Kold (V)
 • Jane Koller (V)
 • Anne-Mette Ulstrup (DF)
 • Kiki Bach (S)
 • John Bjerg (D)

Social- og sundhedsudvalget:

 • Formand Ib Nellemann (V)
 • Næstformand Per Halsboe-Larsen (S)
 • Helle Bak Andreasen (V)
 • Birgit Mejlholm Kold (V)
 • Anne-Mette Ulstrup (DF)
 • Frank Østergaard (SF)
 • Merete Fuglsang Hansen (T)

Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget:

 • Formand Helle Bak Andreasen (V)
 • Næstformand Kiki Bach (S)
 • Mariane Andersen (V)
 • Christian Hem (V)
 • Mogens Bay (V)
 • Mette Vestenbæk (S)
 • John Bjerg (D)

Beskæftigelsesudvalget:

 • Formand Diane Aarestrup (S)
 • Næstformand Mariane Andersen (V)
 • Claus Svendsen
 • Claus Rom
 • Mogens Bay
 • Rene Rosenkrans
 • Merete Fuglsang Hansen (T)

Børne- og ungeudvalget (2 medlemmer):

 • Formand Mariane Andersen (V)
 • Suppleant Kjeld Hedegaard (V)
 • Næstformand Mette Vestenbæk (S)
 • Suppleant Rene Rosenkrans

Forsyningsselskabet:

 • Formand i 2022 og 2023 er Per Halsboe-Larsen (S)
 • Formand i 2024 og 2025 er Kjeld Hedegaard Nielsen (V)
 • Næstformand i 2022 og 2023 er Kjeld Hedegaard (V)
 • Næstformand i 2024 0g 2025 er Per Halsboe-Larsen (S)
 • Ulla Flintholm (V)
 • Claus Rom (V)
 • Rene Rosenkrans (S)

Læs om fantastiske oplevelser og events