Aabybro

DGI Huset har fået en midlertidig direktør

Onsdag 23. februar oplyste bestyrelsen for DGI Huset i Aabybro, at man havde ophørt samarbejdet med daværende direktør, Claus Nørgaard Poulsen.

Konstitueret direktør
Derfor skal DGI Huset have fundet en ny direktør, og indtil den helt rigtige person er fundet, er der udpeget en konstitueret direktør, og det er Lars Holt.
– Det er vigtigt for os som bestyrelse hurtigst muligt at få skabt ro i huset til gavn for alle brugere, interessenter og medarbejdere, forklarer Jens Jungersen, formand for bestyrelsen.
– Derfor er jeg meget glad for, at vi er rykket sammen og hurtigt har fundet en løsning, siger han.

De rette kompetencer
Jens Jungersen peger på, at Lars Holt har et stort og godt kendskab til DGI Huset, da han har siddet med i bestyrelsen i et års tid, ligesom Lars Holt fra sit arbejde i kommunalbestyrelsen frem til det seneste valg, hvor han ikke ønskede at genopstille, også har fulgt med i DGI Husets udvikling og hverdag.
– Derfor har Lars Holt de rette kompetencer til at løfte opgaven som direktør i en overgangsfase, siger Jens Jungersen.
– Lars Holt får til opgave at være ansvarlig for den daglige drift og sikre, at vi på den økonomiske side holder næsen i sporet. Han skal holde møder med de mange interessenter og sikre, at vores medarbejdere har det godt. Derudover skal han selvfølgelig have overblikket over de overordnede ting, som er sat i gang, oplyser Jens Jungersen.
Samtidig vil bestyrelsen træder tættere på i forhold til de større projekter, som indretning af sportshostel og crossfit-center i den tidligere Spar Nord bygning i Østergade.

Ny direktør
Desuden bliver der nu sat gang i en proces med at finde den nye direktør.
– Medarbejdere og bestyrelse skal sammen definere, hvilken profil vi søger efter, så vi er helt skarpe på, at vi får den helt rette profil. Og vi tager den tid, det tager, for at finde den rette, understreger Jens Jungersen.

Lars Holt

Læs om fantastiske oplevelser og events