Øvrige

Diabetes-patienter glade for nyt tilbud

Nu får diabetespatienter i Region Nordjylland mulighed for at få én samlet årlig screening af diabetiske senfølger.
Hele 98 procent som har afprøvet det nye tilbud, ønsker at gøre brug af det igen.  

Alle undersøgelser samles
De fleste nordjyske diabetespatienter får nu mulighed for at få foretaget én samlet årlig screening af diabetiske senfølger i stedet for at skulle møde op flere gange.
På grund af gode erfaringer med samme ordning i Farsø, Hjørring og Thisted, udvider Steno Diabetes Center Nordjylland nu tilbuddet til endnu flere patienter. På sigt skal alle 5.500 diabetespatienter, der er tilknyttet Steno Diabetes Center Nordjylland, have adgang til tilbuddet.
– Diabetespatienter har en øget risiko for skader på eksempelvis øjne, fødder og nyrer. Derfor er det vigtigt med regelmæssig kontrol hos blandt andet fodterapeut, øjenlæge og diabetesbehandler, så man kan finde eventuelle følgesygdomme hurtigst muligt og igangsætte de passende behandlinger, siger ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Torben Østergaard.
Han fortæller, at mange diabetespatienter i dag skal til flere undersøgelser og kontroller hos forskellige afdelinger og steder. Med det nye tilbud, som kaldes ’sammedagsscreening’, får patienterne i – umiddelbar forlængelse af hinanden -foretaget blodprøver, urinprøve, øjenundersøgelse, undersøgelse ved fodterapeut, samtale med sygeplejerske og en afsluttende lægesamtale, hvor patienterne så får svar på alle undersøgelserne.
– Det kræver meget planlægning mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og samarbejdspartnerne, da logistikken skal gå op for mange tusind patienter. Men nu tilbyder vi det løbende til flere patienter. Det glæder mig på patienternes vegne, siger Torben Østergaard.

Patienter får tilbuddet direkte
Diabetespatienter i Region Nordjylland kan ikke selv tilmelde sig det nye tilbud. Alle patienter, der er tilknyttet Steno Diabetes Center Nordjylland, vil i løbet af det næste års tid modtage invitationen til sammedags-screening direkte.
Tilbuddet om sammedags-komplikations-screening startede i marts 2019 på Farsø Sygehus, hvor det nu er et tilbud til alle, som er tilknyttet ambulatoriet her. Efterfølgende er det samme tilbud rullet ud på sygehusene i Thisted og Hjørring i løbet af 2019 og 2020. Hele 98 procent, som har afprøvet tilbuddet, ønsker at gøre brug af det igen. Det forventes, at alle patienter tilknyttet Aalborg Universitetshospital vil få muligheden for sammedags-screening senest i efteråret 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events