Blokhus Medier_logo-01
Brovst

Disse haller får penge til renoveringer

– Jammerbugt har i 2020 én million kroner, som hallerne i kommunen kan søge om at få del i til renoveringer af bygninger og arealerne.
Men i år har ansøgningerne oversteget beløbet, hvorfor det har været nødvendigt at prioritere.
Både kultur- fritids og landdistriktsudvalget samt økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen torsdag aften 30. april sige god for, at der tildeles midler til Skovsgaard Multihus, ØAH-hallen, Trekroner Landsbycenter, Biersted IF samt DGI Huset i Aabybro.

Den største investering
Den største investering kommer til at ske i DGI Huset i Aabybro, som får knap 700.000 kroner.
De 88.000 kroner øremærkes til en energibesparende dug til svømmehallens varmtvandsbassin, da det kan reducere elforbruget.
Derudover modtager DGI- Huset det ansøgte beløb på 608.620 til en renovering af de toiletter, der er placeret i kælderen nærmest multisalen.
Toiletterne er mere end 35 år gamle og meget slidte med revner i toilet, murværk, klinker og gulv.

To afslag
Derimod blev det et afslag til DGI Husets ansøgning om 805.950 kroner til renovering og ændring af de nedslidte omklædningsrum til Hal A.
Det blev også nej i denne omgang til et ønske om en bevilling på 373.843 kroner til udskiftning af skabene i svømmehallens omklædningsrum.

Gulve og lamper
Skovsgaard Multihus modtager 201.898 kroner til udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum.
Belægningen er fra sidst i 1970´erne og er slidt og revnet flere steder.
ØAH-hallen har søgt om og modtager 34.000 kroner til efter-isolering af fritidshuset, der er bygget sammen med hallen.
Fritidshuset indeholder omklædningsrum samt lokaler til motionscentret.
Trekroner Landsbycenter vil udskifte lysarmaturerne i omklædningsrum, gange og cafeteria, da de er fra hallen blev opført i 1998, og flere af armaturerne er begyndt at gå i stykker.
I stedet vil man skifte til LED-lys, så el-udgiften falder.

Fugning af mure
Endelig modtager Biersted IF 67.000 kroner til ny fugning af mure i klubhuset.
De er blevet gennemgået af fagpersoner, og deres dom er, at klublokalernes mur mod vest skal fuges om.
Desuden skal hallens mur mod øst fuges om, og der er tre sætningsskader som skal repareres. Det koster yderligere 112.000 kroner, men denne udgift hører under Ejendomscenter Jammerbugt.
Derimod fik Biersted IF afslag på ansøgning om 14.340 kroner til ekstra låsebrik samt automatisk låsesystem til en dør til et redskabsrum, da døren ikke var taget med i projekt nøglefrie haller.
Samlet blev der tildelt 1.020.945 kroner.

Læs om fantastiske oplevelser og events