Brovst

Dommerne til Arkitekturprisen 2020 er fundet

– Hvert andet år finder og præmiere Jammerbugt Kommune bygninger og byrum, som har arkitektonisk kvalitet. 

Der kan indstilles projekter indenfor 5 kategorier:

 • Nye bygninger som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri og offentlige formål.
 • Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.
 • Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
 • Energi- og klimarigtigt byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
 • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

Arkitekturprisen skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur.
Jammerbugt Kommune skal selv gå foran og skabe fokus på byggeri, renovering og byrum, for at bevare og styrke kommunens identitet.
Desuden skal Arkitekturprisen, vise at der sker en aktiv indsats for at styrke og videreudvikle de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske kvaliteter.

Jammerbugt Kommune har udpeget følgende i dommerudvalget:

 • Lisbeth Emmery, teknisk udvalg.
 • Kjeld Hedegård Nielsen, teknisk udvalg.
 • Jens Ørtoft, økonomiudvalget.
 • Christian Hem, økonomiudvalget.
 • Borgmester Mogens Chr. Gade er født medlem.
 • Desuden medvirker Mogens Husted Kristensen, partner i arkitektfirmaet Friis & Moltke.

Der er deadline for indstillinger til prisen 1.august, og prisen uddeles på Arkitekturens Dag, 1. oktober.

Læs om fantastiske oplevelser og events