Brovst

Du inviteres til dialog om Jammerbugts fremtid

Jammerbugt Kommune har brug for dit input til et handlingskatalog der skal omsætte strategi til konkrete handlinger og tiltag.
Strategien udstikker retningen for, hvor Jammerbugt bevæger sig hen de kommende år sammen med sine samarbejdspartnere.
For at omsætte strategien til konkrete handlinger og tiltag er der det sidste halve år arbejdet med at formulere over 50 konkrete handlinger.

De er formuleret under følgende temaer:

  • Dit gode liv
  • Mere i gang
  • Uddannelse for alle
  • Oplevelser og
  • Bæredygtighed

Handlingskataloget ikke er vedtaget endnu, fordi kommunen gerne vil høre dig om, hvad er det vigtige at prioritere?
Og giver tiltagene mening for dig i forhold den hverdag og den fremtid du ser?
Kommunen vil derfor gerne indbyde dig til at bidrage med dit perspektiv:

  • Hvor skal vi investere? Hvor vil du investere?
  • Hvilke ressourcer skal vi have i spil for at komme i gang?
  • Hvem er med rundt om bordet, når vi skal udvikle nyt?


Kom med bidrag
Kom og drøft dine ideer til handlinger med politikere, og der er mulighed for at indsende bidrag til 1. oktober 2020.
De indkomne ideer bruges også til at udarbejde kommunens første klimaplan og kommuneplanrevisionen i 2021.

Dialogmøderne
Dialogmødet afholdes første gang 8. september i Jetsmark Idrætscenter.
Her er der særligt fokus på investeringer og byvækst i området mellem Aalborg og Blokhus.
Tilmeld dig 1. dialogmøde her.

Det 2. dialogmøde afholdes i ØAH Hallen i Havrimmen 14. september, og her er der særligt fokus på investeringer og byvækst i området omkring Limfjorden og mod Tranum/Rødhus.
Tilmeld dig 2. dialogmøde her.

Det 3. dialogmøde afholdes mandag 21. september i Fjerritslev Kirkecenter med særligt fokus på investeringer og byvækst i området Han Herred.
Tilmeld dig 1. dialogmøde ved at klikke her.

Selve aftenen byder på et oplæg ved Borgmester Mogens Christen Gade samt tre dialogcafeer – som du skal tilmelde dig på forhånd.
Inden mødet får du nærmere information om de praktiske forhold og rækkefølgen af cafe-drøftelser.
Kommunen afvikler arrangementet med siddepladser og under hensyntagen til de givne Corona-retningslinjer og tager forbehold for eventuelle nye udmeldinger herom.

Læs om fantastiske oplevelser og events