Blokhus

En særlig sankthans i Blokhus

– Med solnedgang over Vesterhavet, den brede hvide strand og de bugtende klitter som kulisser, så kan sankthansfesten i Blokhus ikke blive til andet end en særlig oplevelse.

Foto: Vores Jammerbugt

Drive-in
Også selv om det denne tirsdag aften 23. juni 2020 blev fejret med afstand og med deltagerne parkeret i biler i et drive-in eventområde på stranden i stedet for, at der som vanligt var 15-20.000 mennesker samlet i et område ved bålet og heksen.
Dog var der også masser af tilskuere i klitterne og på stranden udenfor eventområdet, ligesom de landsdækkende medier som DR-TV, TV2 News fandt arrangementet, som VisitJammerbugten og Erhvervsforeningen Destination Blokhus stod bag, interessant.

Foto: Vores Jammerbugt

Bål på flydedok
Bålet lå i strandkanten på en flydedok bygget af de mange frivillige hjælpere i Blokhus, og det blev tændt, mens man parkeret hver for sig sang midsommervisen.
Årets båltaler var borgmester Mogens Chr. Gade, som fra en lift kunne holde sin tale, der blev transmitteret til bilradioerne med budskaber om at jage det onde, Coronaen, på flugt og tage ansvar for at gøre en forskel, og i stedet for klapsalver fik han opmuntrende trut og dytten fra bilerne.

Mogens Chr. Gade var årets båltaler. Foto: Vores Jammerbugt

Første sankthans i Blokhus
Inden havde den kendte Bingo-vært, Peter Skram, underholdt gæsterne i bilerne med en god gang bingo med præmier fra det lokale erhvervsliv.
Blandt gæsterne var Sara Friis og Josephine Bjerregaard fra Aalborg.
– Vi er kommet for at vinde præmier og hygge os, men vi har ikke vundet endnu, så vi er ikke helt tilfredse, grinede de.
– Vi så arrangementet på Facebook. Det er første gang, vi er til sankthansbål i Blokhus. Det er fint, sagde Sara og Josephine, der også holdt parkeret i første parket med udsigt til bål og heks.

Forrest Sara Friis og Josephine Bjerregaard. Foto: Vores Jammerbugt

Dansk-tyske gæster
Lidt derfra fulgte Pia Cederbech og Achim Dohl med i deres bil.
Hun er dansk, men har boet i Tyskland i 30 år og er gift med Achim.
– Da vi hørte, at den danske grænse blev åbnet, tog vi en hurtig beslutning og bookede et sommerhus i en uge. Vi ankom i lørdags. Vi er her i aften, fordi alt andet er jo aflyst, og vi tænkte, at det her er en hyggelig måde at fejre sankthans på. Achim har aldrig oplevet en dansk sankthansfest før, og jeg har ikke gjort det i 30 år, og her er rigtig dejligt, fortalte Pia Cederbech inden heksen blev sendt afsted.
Læs borgmester Mogens Chr. Gades sankthans-tale efter billederne

Pia Cederbech og Achim Dohl. Foto: Vores Jammerbugt
Foto: Vores Jammerbugt
Foto: Vores Jammerbugt
Foto: Vores Jammerbugt
Foto: Vores Jammerbugt

Borgmester Mogens Chr. Gades sankthans-tale:

Det at fejre midsommer er en ældgammel skik – det har vi danskere gjort siden Odins og Thors dage.

Der er jo også noget at fejre – dagene er lange – vi har lyse aftner og nætter

Vejret er vi jo ikke altid lige tilfredse med

Men naturen blomstrer, markens afgrøder vælder frem

Landmandens største travlhed i denne omgang er vel overstået – og der er et godt stykke tid til høst

Sankt Hans er som bekendt Heksetid – heksene sværmer overalt og stjæler med arme og ben.

Der måtte derfor tændes bål som værn mod det onde – mod heksene – idet ilden holder heksene på afstand.

Det er det vi synger om i Holger Drachmanns midsommervise – hvor det lyder

Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde – dem vil vi fra livet med glædesblus holde.

Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, både onde og gode.

Om der virkelig er magi i luften i aften- eller ej, skal jeg ikke kunne sige.

Men man kunne godt fristes til at tro det, når man mærker stemningen og varmen fra både fællesskabet og bålet, der tændes om lidt.   SÅ

Selvom året båltale i Blokhus finder sted under alternative former – så har jeg glædet mig.

For jeg skal lige love for, at vi her på Sankthansaften i 2020 trænger til at samles – om end på afstand – for at jage det onde bort!

Og det er jo netop det, vi traditionen tro gør, når det er midsommer: Vi samles og tænder bål som værn mod det onde.

Og i år er der ingen tvivl om, at det onde har et navn, nemlig Corona og Covid19.   CORONAEN

Som har påført os alle så megen smerte og så mange omkostninger – at vi slet ikke er i stand til at overskue

De efterfølgende konsekvenser – hverken sundhedsmæssigt eller økonomisk.

Kommer vi nogensinde tilbage til hverdagen – den hverdag som vi kendte før Coronaen – og som jo gør livet være at leve – og som vi jo holder af – som basen i vores liv – Jeg tror og håber det !

Jeg tror, at jeg taler for mange, når jeg siger, at den situation, vi har været i i dette forår, ja den kunne vi slet ikke have forestillet os for et år siden.

Hvis nogen sidste Sankthans havde fortalt os om det, ville vi have afvist det som ren science fiction:

Ja i virkeligheden var der vel ingen der sagde noget om det i januar og begyndelsen af februar – alt gik godt – økonomien så fornuftig ud – lav ledighed m.m.

Nej – det som vi troede var afgrænset til en anden del af Verden – blev pludselig barsk virkelighed – her i vores ellers fredelige og hyggelige andedam.

Det kom som lyn fra en forholdsvis klar himmel

At vi skulle opleve og gennemleve et forår med forbud mod at forsamles i større grupper end 10 personer.

Et forår, hvor butikscentre, biografer, værtshuse, idrætshaller, museer og alt det andet, der giver hverdagen kulør, havde lukket.

Et forår hvor vores ældre medborgere ikke måtte få besøg på plejehjemmene

Og et forår, hvor børn var forment adgang til skoler og dagtilbud.

Det er en kliché – men sandt – når jeg blot må konstatere, at virkeligheden endnu engang har overgået fantasien – i hvert fald min fantasi.

Vi har til skræk og advarsel kunnet følge med i de grufulde konsekvenser af Covid19 i andre europæiske lande –

det har medvirket til vores forståelse af situationens alvor, og motiveret os hver især til at tage de nødvendige forholdsregler for at begrænse spredningen af smitte og beskytte vores ældre og mest sårbare medborgere.

Og heldigvis har vi med et lettelsens suk kunnet konstatere, at alle vores anstrengelser har virket: Danmark – og særligt Nordjylland – er sluppet nådigt gennem pandemien – i hvert fald i første omgang.

At krisen alligevel trods alt har sat aftryk, det kommer vi ikke udenom.

Det kommer til udtryk på mange måder.

På det ganske alvorlige plan – Ja, så har mennesker været direkte ramt af sygdommen og også mistet livet.

Situationen har også sat et tydeligt aftryk på arbejdsmarkedet i hele landet – og også her i Jammerbugt Kommune.

Vi kommer ikke udenom, at nogle virksomheder og dermed også deres medarbejdere, og dermed Nordjyder og Jammerbugt Borgere er ramt hårdt af situationen.

For turismen har de lukkede grænser og uvisheden i forhold til åbningen af grænserne haft dybt alvorlige konsekvenser.

Og når turismen rammes – Ja, så rammes hele Jammerbugt Kommune. – Ja for den sags skyld hele Nordjylland.

Så taler vi om følgeerhverv som Daglibrugsen – mureren, Tømreren – og kjolebutikken

Ja så taler vi om lokalsamfund hvor dagligvarebutikken måske kun lige på grund af turisterne klarer at holde åben hele året.

Turisterne lægger 2,7 milliarder i Jammerbugt Kommune på et år – det svarer til Jammerbugt Kommunes nettobudget – det er mange penge sidst på måneden og rigtig mange arbejdspladser vi her taler om.

Efter pres er det lykkes at få regering og folketing til at genåbne grænserne til Norge og Tyskland – og det gør, at der er lys for enden af tunnellen – og det er ikke et modgående tog.

Nej det er positivt for kystturismen – netop fordi overnatningerne fra disse to lande og så danskere vel udgør omkring 90 % af vores samlede overnatninger i Jammerbugten og Nordjylland.

Så det hele er ikke kun mørke og sort i sort – det er heldigvis tydeligt her på årets længste dag.

For der er nemlig rigtig mange lyspunkter at få øje på, også i vanskelige tider.

Jeg glæder mig over at have oplevet det sammenhold og fællesskab, som forårets krise også har kastet af sig.

Jeg har set hvordan udfordringer er blevet taklet på tværs af organisationen Jammerbugt Kommune.

Medarbejdere har trådt til, hvor det har været påkrævet, de har løst opgaver hjemme fra stuebordet eller hjemmekontoret – hvis de da ikke – har været på arbejde i frontlinjen på plejehjem, i hjemmeplejen og sygeplejen i Børnepasningen i folkeskolen eller andre steder.

Jeg sætter stor pris på denne indsats, og jeg oplever også, at kommunens medarbejdere i denne tid får stor – og fortjent – anerkendelse fra mange sider.

Jo der bliver virkelig gjort en forskel – også under disse meget anderledes vilkår- der bliver udvist korpsånd og evne og vilje til at bidrage der hvor der har været mest brug for det.

Jo – vi har på mange måder mærket, at samfundssind er mere end blot et ord.

75 året for afslutningen på 2. Verdenskrig og 100 året for genforeningen med Sønderjylland er to store begivenheder i vores Danmarkshistorie, som vi stadigvæk mangler officielt at få markeret i Jammerbugt Kommune – men det kommer vi til at gøre næste år – for vi skal huske historien og lære af historien – også i Jammerbugt Kommune.

Når vi så i aften tænder bål – så er det mere end hekse og trolde, vi vil holde borte.

Vi vil jage vinteren og mørket på flugt. Vi vil tage afsked med et forår, som vi ikke ønsker at genopleve.

Og vi vil fejre, at sommeren, lyset, sammenholdet og fællesskabet har vundet!

Vi vil fortsætte med at bekæmpe det onde – som kommer i mange skikkelser, og ikke kun i form af en Coronavirus.

Det med at tænke, at det onde er noget, der kommer udefra eller fra de andre er nok et meget menneskeligt træk.

Det er lettest og mest nærliggende at give andre skylden. Det er de andres skyld, når livet ikke helt går, som vi vil.

Ligesom det i gamle dage var heksenes og troldkarlenes skyld. – når noget gik galt

Jo – vi er også i dag gode til at finde syndebukke i en negativ tankegang. Fremfor i højere grad at tage ansvar for eget liv i det omfang, det overhovedet er muligt.

Og samtidig være parate til at tage et medansvar – for samfundet som helhed og for de mennesker, som reelt af det ene eller anden grund ikke har en mulighed for at klare sig ved egen hjælp.

Det er sundere og langt mere konstruktivt – og Corona-krisen har om noget vist os, at vi kan!

Men det er naturligvis dejligt bekvemt at have syndebukke – og der er jo ikke noget, som giver sammenhold som en fælles fjende.

I stedet for at være fejfindere skal vi være stifindere. Vi skal ikke søge efter fejl og mangler hos andre – for hver gang, vi gør det, vinder det onde over det gode.

Det samme er tilfældet hver gang vi løber fra ansvaret og kaster det over på andre – ja så har det onde narret os.

Det er vigtige overvejelser i en tid, hvor vi taler meget om vores værdier.

Vi har rigtig mange gode værdier i vores Danske samfund – men de trænger måske til en afpudsning – så de kan komme til ære og værdighed igen.

For, alt er ikke lige godt.  Intet er lige meget.  Ikke alt er rigtigt.  Der er noget, der er rigtigt, og noget, som er forkert.

Afgørende er det at tage stilling – og vel at mærke en personlig stilling – det forpligter nemlig at være menneske.

Sankthansaften er de lyse tiders sejr – optimismens og stolthedens sejr over de mørke kræfter.

En sejr skabt gennem fællesskabet og af fællesskabet.

Så i aften tænder vi bålet og jager hekse og trolde på flugt.

For når heksen er sendt afsted, så kan vi slutte af med midsommervisens ord: ”Vi vil fred her til lands

Sankte Hans, Sankte Hans!

Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.”

Og på den måde begynder og ender det hele hos os som mennesker og hos dig og mig som menneske.

Vi kan nemlig alle gøre en forskel – måske på forskellige niveauer.

Men vi KAN gøre en forskel. Og så SKAL vi gøre en forskel.

Om det er i familien, på arbejdspladsen, i byen, foreningen eller i forhold til klimaet, miljøet, naboer og venner – Eller i øvrigt hvor
For på den måde bliver jorden, Danmark, Jammerbugten og Blokhus et bedre sted at leve og være.
For, vi skal nemlig tænke Globalt og huske at handle lokalt – Og det skal vi fordi det at gøre noget er så vigtigt.
Netop Fordi Handling Slår Alt
Fortsat god Sankthansaften og god sommer!

Læs om fantastiske oplevelser og events