Aabybro

Få en billet til juleaftens gudstjenester

Med forsamlingsforbud og afstandskrav, så skal der tænkes kreativt, også når julens gudstjenester skal planlægges.
Det har præster, ansatte og menighedsråd gjort på Gjøl
(Se menighedsrådes konstituering sidst i artiklen)

Du skal have billet
Til alle julens gudstjenester i Gjøl Kirke er der som følge af restriktionerne begrænset plads, og derfor er det nødvendigt at have en billet.
De gratis billetter kan hentes i den lokale brugs fra 1. december.
Er der billetter tilovers, kan man få en i våbenhuset ved gudstjenestens start.

Spreder sig ud
– Vi glæder os til at fejre julen i Gjøl Kirke, og kirken er for mange en naturlig del af julens traditioner. Vi plejer at mødes i kirken juleaften, hvor rummet med lys og salmesang er med til at skabe den rigtige julestemning sammen med fortællingen om Jesu fødsel. I år har vi måske endnu mere brug for at mærke den stemning, oplyser sognepræst Jessie Jørgensen.
– Men i år håber vi, at man spreder sig mere ud til også de andre gudstjenester og får øjnene op for, at der også er andre dage, man kan komme i kirken, hvis man vil, siger hun.

Begrænsede forsamlinger
Ved gudstjenester, hvor der skal synges, må man kun være 50 i kirken, mens der må være 80, hvis kirkegængerne ikke synger.
– Vi vil gerne have så mange som muligt i kirken juleaften, så i stedet for fællessang har vi inviteret et band, så vi kan være 80, siger Jessie Jørgensen.
Det er Joachim Hejslet med Band, der vil sørge for, at kirkens tag løfter sig.

Julegudstjenesterne

 • 4. søndag i advent kl. 16.00. Årets julekoncert med Kirsten Stokholm, Thomas Reewes og Lise Gam-Jensen vil lade musikken brede julestemningen ud.
  Sognepræst Jessie Jørgensen vil stå for dagens bøn, læsninger og ord. 80 billetter.
 • Juleaften kl. 14.00 og 15.30 ved sognepræst Jessie Jørgensen og med Joachim Hejslet med Band. 80 billetter.
 • Juledag kl. 11.00 ved sognepræst Jessie Jørgensen. Syng af hjertens lyst. 50 billetter.
 • 2. juledag kl. 9.30 ved sognepræst Sofie Gjørup Winkel.
 • Julesøndag – fællesgudstjeneste i Biersted Kirke kl. 11.00 ved sognepræst Sofie Gjørup Winkel.

Desuden er der tirsdag 1. december gudstjeneste for børnene i børnehaven, og det er muligt, da Gjøl har provstiets største kirke.
Også skole-eleverne kan indlede juleferien med juleafslutning i kirken, det gælder dog i år ikke for eleverne fra overbygningen på Biersted Skole.

Man skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig ind og ud af kirken.

Gjøl Menighedsråd har konstitueret sig:

 • Birgitte Nielsen, formand
 • Ellen Houlbjerg, næstformand
 • Poul Westergaard, kirkeværge
 • Jørn Rytter Andersen, kasserer
 • Janne Winther-Sørensen, sekretær
 • Jonna Bragenholt Uttrup, medlem

Læs om fantastiske oplevelser og events