Aabybro

Farvel til landets dårligste fodboldrække fra 2022

DBU Jylland har netop holdt sit delegeretmøde med repræsentanter fra 40 klubber og 14 forslag, hvoraf de seks blev vedtaget.
Overordnet blev der stemt ja til en fusion med DBU/Fyn under det nye navn DBU Bredde Vest, også turneringsmæssigt skal der arbejdes sammen.
Ligeledes fusionerer de øvrige DBU-enheder under navnet DBU Bredde Øst.

Væk med serie 6
Desuden blev det besluttet, at serie 6 nedlægges, mens serie 5 permanent får 96 puljer, og de nuværende fleksibilitetsregler for serie 6 overføres til serie 5.
Det fik dog Skovsgaard Boldklubs Niels Sedaka Sørensen til at efterspørge et alternativ til serie 6, da han frygter, at det kan få spillere til at stoppe med at spille fodbold, og det vil ramme mange klubber som Skovsgaard Boldklub.
Argumentet imod var, at der ikke er stor forskel på serie 5 og serie 6.
Dermed skal serie 6 hold op i serie 5 fra årsskiftet.

Hvornår, hvordan og hvorfor
Der var også debat om fleksibilitetsreglerne, som handler om at rykke rundt på spillere mellem både 1. og 2. hold. Her var Vadum IF med i et forslag om mere fleksible og mere enkle regler sammen med Lyseng IF.
En længere debat endte med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mere enkle regler.

Det blev vedtaget:

  • Hold, der i efterårets Jyllandsserien 1 slutter nr. 1, 2 og 3, tager henholdsvis 3, 2 og 1 point med over i forårets Jyllandsserien 1
  • Serie 4 udvides fra 288 til 384 hold (fra 36 til 48 puljer)
  • Serie 5 får permanent 96 puljer (ombrydning fastholdes)
  • Serie 6 afskaffes
  • Nuværende fleksibilitetsregler i Serie 6 overføres til Serie 5
  • Playoffkampe i alle herreseniorrækker

    Det er gældende fra 2022.

Se mere om mødet her:

Delegeretmøde: Få overblik over prismodtagere og forslagsdebat (dbujylland.dk)

Og om forslagene her:

Sådan gik det forslagene (dbujylland.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events