Blokhus

Flaget hejses på 11 vandsikre strande og havne

– Igen i år hejser Jammerbugt Kommune ”Vandsikker kommune flaget”. Det sker i uge 23 på kommunens strande og havne.
I år er der ingen markering, når flaget går til tops pga. Corona. Men badesæsonen kan ingen holde tilbage.
Vandsikker Kommune flaget er en garanti for fokus på rent badevand og høj badesikkerhed for borgerne og turisterne i kommunen.
Flaget hejses på ni strande og to havne.

Vandsikker kommune på stranden
Flaget betyder, at der disse steder er særlig fokus på vandkvalitet og tilgængelighed til stranden.
Her skal redningsudstyr også være tilgængeligt.
Adgangen for hunde og kørsel på stranden er nogle af de forhold, som Jammerbugt Kommune kan tilgodese med Vandsikker kommune flaget.

Vandsikker kommune på havnen
Gjøl og Attrup Havne har begge flaget hejst i badesæsonen.
Konkret betyder det, at der tages hånd om sikkerheden for både sejlende, gæster og miljøet på havnene.
For sejlere og besøgende er der derfor muligheder for at aflevere alle typer af affald, så det kan bortskaffes på bedst mulig måde.
Der er ligeledes være udstyr til opsamling af olie og andre miljøfarlige stoffer på havnen, hvis der sker uheld.
På havnene er der etableret sikkerhedsafmærkninger og sikkerhedsstiger, så personer nemt kan komme op af vandet igen, hvis de falder i.

Vandanalyser
Jammerbugt kommune sikrer, at badevandet er så rent som overhovedet muligt ved at udtage minimum 10 prøver på ni strande og seks prøver på Gjøl og Attrup Havn i løbet af badesæsonen i perioden fra 1. juni – 1. september.
Kommunen analyserer for eventuelt indhold af bakterierne E. Coli og enterokokker, som er tarmbakterier fra mennesker og dyr.
Jammerbugt Kommunes badevand er de sidste mange år klassificeret som udmærket kvalitet.
Konstaterer Jammerbugt Kommune, at badevandet er forurenet, afhjælper kommunen forureningen, eller oplyser straks om badeforbud eller fraråder badning.

De ni strande, hvor der bliver udtaget prøve er:

Grønhøj,
Saltum,
Blokhus,
Rødhus,
Ejstrup,
Tranum,
Slettestrand,
Svinkløv
Klim Strand.

Læs om fantastiske oplevelser og events