Nyheder
imported

Flere familieboliger, bedre mobildækning og et afsluttet årsregnskab

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune fortæller om seneste nyt

Flere almene familieboliger i Aabybro

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt, at der bygges 15 almene boliger i Aabybro. De skal bygges, hvor det tidligere posthus lå.

Som en del af udviklingen af Aabybro centrum vil der blive opført 15 nybyggede almene boliger. Opstarten af byggeriet forventes af blive i slutningen af 2019.  Boligerne bliver opført med tre rum på ca. 87 m², og kommer til at ligge på 1. sal i den fremtidige bygning, som kommer til at blive fire-fem etager høj.  Huslejen bliver cirka 7.000 kr. for en lejlighed på 87 m².  I stueetagen af byggeriet bliver etableret erhverv på ca. 750 m², mens en privat entreprenør etablerer yderligere 15 private lejemål på de øvrige etager. De private lejemål bliver i forskellige størrelser med et samlet areal på ca. 1.825 m². Nørresundby Boligselskab står for at bygge og udleje de almene boliger.  Starter projektet som planlagt i november 2019, kan de første lejere forvente at flytte ind i foråret 2021.

Indflytningsklare familieboliger på Gjøl

Mens byggeriet i Aabybro går i gang sidst på året, så er der hen over vinteren bygget otte almene familieboliger på Birkumvænge på Gjøl. De første fem boliger er udlejet. ”Med flere nye almene boliger er vi som kommune med til at sikre et antal lejeboliger til både familie, par og singler. Boligerne på Gjøl ligger med en fantastisk udsigt over Limfjorden og tæt på skolen. I Aabybro kommer boligerne til at ligge helt centralt i midtbyen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  På Gjøl er der to type boliger. 3-værelses boliger på 98 m2 og 4-værelses på 114 m2.  Huslejen bliver på 929 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Det vil sige godt 7.500 kr. om måneden for lejlighederne med tre værelser.

Udsigt til bedre mobildækning ved Hune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har netop sendt et forslag til en ny lokalplan nord for Hune by i høring. Dermed er vejen banet for, at området kan få en bedre mobildækning.

Ved Højmarksvej i Hune har Kommunalbestyrelsen nu førstebehandlet et forslag til at der kan etableres en mobilantennemast med tilhørende teknikskabe. Masten bliver på 42 meter, og med mastens højde vil brugere af mobiltelefoner kunne opnå tilstrækkelige sende- og modtageforhold i området. ”Masten er et vigtigt element i vores strategi om at sikre god mobildækning i hele Jammerbugt Kommune, og med en stigende brug af mobiltelefoni og afhængighed af den teknologi, så kommer det mange borgere og besøgende til gode”, udtaler Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune. Højmarksvej i Hune ligger nord for byen ca. 500 m fra bygrænsen i et sommerhusområde og støder mod syd og vest op til arealer, som er udlagt til grønt fællesareal i tilknytning til sommerhusområdet. Placeringen er optimal i forhold til at få de bedste sende- og modtageforhold i området.  Mobilantennemasten vil blive rejst af en teleoperatør/mobiludbyder på ejendommen Højmarksvej 13 med teknikskabe på jorden tæt ved masten. Forud for opførelsen af masten, skal forslaget i offentlig høring, hvorfor den endelige vedtagelse af lokalplanen kan se i slutningen af oktober 2019.

Ingen bemærkninger i revisionsrapporten for regnskab 2018

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2018 er afsluttet, og årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning er godkendt Kommunalbestyrelsen.

Gennemgangen af årsregnskab 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger, og er påtegnet af revisionen uden forbehold. Revisionsberetningen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Det gælder eksempelvis bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering. ”Igen i år aflægger Jammerbugt Kommune et årsregnskab uden bemærkninger. Det er vi selvfølgelig tilfredse med i Kommunalbestyrelsen. Samtidig er det betryggende for borgerne, at årsregnskabet er retvisende”, siger borgmester Mogens Christen Gade. Revisionen har tidligere haft anbefalinger til forbedringer af processen omkring statusafstemninger, på det område har revisionen i regnskabet 2018 konkluderet, at processen nu er meget tilfredsstillende, at de kan se væsentlige forbedringer i forhold til 2017.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events