Brovst

Følger op på medarbejdernes trivsel

Jammerbugt Kommunes social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltning igangsatte i 2020 brugen af trivselsværktøjet TeamEffect på seniorområdet. Nu udvides bruges til resten af forvaltningens medarbejdere, oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.
Medarbejdertrivsel er meget væsentlig for Jammerbugt Kommunes social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltning. Gennem de seneste år har der været gennemført en række tiltag for at sikre dette – blandt andet i form af sundhedssamtaler og fokus på fastholdelse.

Gode resultater
Allerede i foråret 2020 etablerede forvaltningen et samarbejde med virksomheden TeamEffect om anvendelse af deres trivselsværktøj til medarbejderne på seniorområdet.
Dette har givet gode resultater, og på den baggrund har social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen nu besluttet at udvide brugen af TeamEffect til alle medarbejdere i forvaltningen.
Værktøjet består af en app, hvor medarbejderne kan give en vurdering af deres arbejdsdag.
Denne vurdering sendes videre til nærmeste leder i en samlet opgørelse af alle medarbejdere i den pågældende afdeling, og på den måde viser den løbende hvordan medarbejderne trives, og om der sker ændringer. Vurderingen er ikke anonym. Derfor kan lederen også handle på en konkret vurdering fra en medarbejder, der oplever udfordringer eller mistrives.

Systematisk opfølgning
Med indførelsen af TeamEffect får Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen dermed en meget systematisk opfølgning på trivslen hos medarbejderne og har mulighed for hurtigt og målrettet at sætte ind, der hvor trivslen er udfordret.
Hos medarbejderne er man tilfredse med at TeamEffect nu indføres i hele Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.
– Vi har brugt TeamEffect siden foråret 2020. På et døgndækket område som plejecentrene kan det være vanskeligt for en leder at nå rundt til alle medarbejdere ofte nok, men med TeamEffect har vi alle mulighed for at fortælle, hvordan vi tænker det går og på den måde kan lederen hurtigt få et billede af den generelle trivsel og samtidig se, om der er en kollega, er har nogle særlige udfordringer, der skal tages hånd om, fortæller Line Hjort-Jensen, der er fællestillidsrepræsentant for FOA på plejecenterområdet og sidder i Forvaltnings-MED i Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.
– Vi har været glade for TeamEffect, som også betyder, at vi kan komme af med det, der fylder, og gå hjem fra arbejde med en anden fornemmelse end tidligere. Jeg er derfor også glad for at det nu indføres i hele social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen, så alle kolleger kan få adgang til TeamEffect. På baggrund af de erfaringer vi fik på seniorområdet, drøftede vi spørgsmålet i vores Forvaltnings-MED og nu bliver det så indført i hele forvaltningen, siger hun.

Politisk tilfredshed
– Vi har haft sagen til behandling i social- og sundhedsudvalget, og vi er meget tilfredse med at TeamEffect nu indføres i hele forvaltningen, siger Ib Nellemann, formand for Social- og sundhedsudvalget.
– Fra politisk side er vi meget optagede af at sikre trivslen hos medarbejderne. Det er meget vigtigt, at man som medarbejder er glad for at gå på arbejde i Jammerbugt Kommune og, at man har en oplevelse af, at hvis der er noget, der ikke fungerer, har man mulighed for at fortælle det, så der kan blive reageret på det. Dette understøttes med TeamEffect, så det er rigtig positivt, siger han.

To gevinster
Sagen har også været drøftet i Beskæftigelsesudvalget.
– Set fra min stol er der to gevinster ved at arbejde med TeamEffect, siger Morten Klessen, formand for beskæftigelsesudvalge.
– For det første får medarbejderne i social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen nu mulighed for at fortælle, hvis der er noget, der påvirker deres trivsel på arbejdspladsen, og som ledelsen herefter kan reagere på. Men helt generelt fra et beskæftigelsesperspektiv er det også meget positivt, når virksomheder – både offentlige og private – arbejder med at sikre trivsel, og på den måde arbejder med at fastholde deres medarbejdere, siger han.
På seniorområdet blev TeamEffect indført i foråret 2020 og nu indføres TeamEffect i resten af social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.

Læs om fantastiske oplevelser og events