Blokhus Medier_logo-01
Aabybro

Fokus på det gode liv på plejecentrene

På baggrund af TV2-udsendelsen ” Plejehjemmene bag facaden” tager Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune nu initiativ til en række drøftelser om, hvordan ”Det gode Seniorliv” på plejecentre, bosteder og institutioner fortsat sikres i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag afspejlet i de såkaldte kulturnøgler og kommunes værdighedspolitik.

Dygtige medarbejdere
– Vi har rigtigt mange dygtige medarbejdere på vores plejecentre, bosteder og institutioner, som hver dag går på arbejde og løser deres opgaver på en god og ordentlig måde og i overensstemmelse med den politisk vedtagne ”Værdighedspolitik”. Det skal vi sikre os fortsætter, så vi forhindrer hændelser, som dem vi har set i ” Plejehjemmene bag facaden”, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann. 

Det handler om kulturen
Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil derfor på møder i nær fremtid drøfte kulturen på plejecentre, botilbud og institutioner med beboere og pårørende, Senior- og Handicapråd samt medarbejdere på områderne.
I den forbindelse siger direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Hanne Madsen:
– Vi har valgt at drøfte kulturen bredt set og ikke kun på vores plejecentre. Princippet om høj faglig standard, en ordentlig omgangstone og efterlevelse af værdighedspolitikken, gælder for alle, vi har ansvaret for plejen af.

Politik omsat til handling
Drøftelserne tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes kulturnøgler, Seniorområdets Værdighedspolitik og Vision for Handicap og Psykiatri.
– Der vil fra både forvaltning og politisk side være fokus på, at konkrete bidrag fra drøftelserne indarbejdes i den igangværende kulturproces på disse områder. Dermed bliver det et godt supplement til arbejdet med at omsætte politik til handling med det fælles sigte at alle skal have mulighed for at leve Dit gode liv i Jammerbugt Kommune, fortæller Ib Nellemann. 

Jammerbugt Kommunes værdier er formuleret i seks såkaldte kulturnøgler:

 • Vi har fokus på helhedstænkning og sammenhængskraft i hele organisationen
 • Vi er generøse i samarbejdet med hele organisationen – og bringer hinandens kompetencer i spil
 • Vi har et højt fagligt niveau, som vi bidrager med i tværfaglige løsninger til gavn for borgerne
 • Velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne
 • Vi er risikovillige og tør prøve nye metoder af
 • Vi er innovative – på jammerbugtsk

Værdighedspolitik for Jammerbugt Kommune 2019-2021

Jammerbugt Kommunes vision er, at kommunens borgere skal kunne opretholde et, for den enkelte, godt og værdigt liv. Visionen skal sikre retning og være toneangivende for den indsats og de tilbud, der udvikles og etableres, så den enkelte borger kan være længst muligt i eget liv.
Værdighedspolitikken tager udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets forudbestemte indsatsområder:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet
 • Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende
 • Ensomhed

Læs mere her:

https://www.jammerbugt.dk/media/3493545/vaerdighedspolitik-for-jammerbugt-kommune.pdf

Læs om fantastiske oplevelser og events