Aabybro

Fokus på hjælp til unge med stofmisbrug

Med metoden MOVE sætter Jammerbugt Kommune yderligere fokus på at hjælpe unge mellem 15 og 25 år med stofmisbrug. Metoden bygger på samtalebehandling og en række belønninger, der skal hjælpe de unge på vej mod et liv uden misbrug.

Mærkbare resultater
Det er svært at fastholde unge i behandlingsforløb. Men metoden MOVE har vist sig at gøre en forskel. Flere unge gennemfører behandlingsforløbet og kommer ud af stofmisbruget. Derfor starter Jammerbugt Kommune til efteråret med metoden.
– MOVE giver mærkbare resultater i behandlingen af unge med stofmisbrug. Cirka halvdelen af de unge, der har været gennem et forløb bygget på MOVE er blevet stoffri. Derfor implementerer vi nu metoden i vores behandlingsforløb, så vi på bedste vis kan hjælpe de unge, fortæller Ib Nellemann, formand for social- og sundhedsudvalget.

Samtaler
MOVE består af en screeningssamtale, en-to ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale. Udover samtaler bygger metoden på belønninger, der skal motivere de unge til at fortsætte i forløbet – blandt andet gavekort til butikker, oplevelser o.lign. for fremmøde til samtaler.
– I samarbejdet med Socialstyrelsen er vi forpligtet til at benytte gavekort i forløbet. Belønninger i form af gavekort har vist sig at have en effekt, da rusmiddelsbehandleren får mulighed for fastholde de unge i behandlingsforløbet, når de overholder samtaler, aftaler og er stoffri, forklarer Ib Nellemann.

Støtte til metoden
Socialstyrelsen støtter implementering af metoden i to år, og den består af kompetenceudvikling, løbende supervision, sparring på at bruge metoden i praksis, ledelsesinformation og opfølgning på, hvordan implementering skrider frem.
Ud af de godt 4.000 unge i Jammerbugt Kommune mellem 15-25 år har 35 et kendt problematisk forbrug af rusmidler.
– Vi sætter nu ekstra stærkt ind i forhold til at hjælpe unge med misbrugsproblemer. Forventningen med MOVE er, at vi kan få flere i behandling og hjælpe dem bedre på vej mod en stoffri fremtid. Erfaringer med metoden viser, at den ikke kun er effektiv i forhold til at få de unge ud af et misbrug. Den er også med til at øge de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter, forklarer Morten Klessen, formand for beskæftigelsesudvalget.
I forløbet samarbejder flere afdelinger på tværs af forvaltninger, og Ungeenheden i kommunen er med til at sikre, at de unge får støtte til at komme videre efter endt behandling eller sideløbende med behandlingen.

Læs om fantastiske oplevelser og events