Aabybro

Foreningshuset får det første store sponsorat

Tom Jakobsen A/S har doneret 100.000 kr. til opførelsen af det nye Foreningshus i Aabybro i forbindelse med folkeindsamlingen.
– Jeg vil gerne gøre noget for Aabybro og byens udvikling. Jeg vil gerne være med til at sikre, at de mange foreninger i Aabybro får nogle gode rammer og faciliteter, siger Tom Jakobsen, som er fra Aabybro.
Han er også er med i OplevDitAabybro samt er sponsor i DGI Huset.

Givet noget tilbage
– Her er et stort stykke arbejde i at få dette projekt realiseret. Alene arbejdet med at samle så stor en kreds af foreninger er beundringsværdigt og noget, som ikke er lykkedes tidligere, siger Tom Jakobsen.
Med opførelse af blandt andet Aabybro Centret, Posttorvet og JYSK oplever Tom Jakobsen A/S stor positiv feed back i Aabybro, og vil derfor gerne give noget tilbage til byen.
Arbejdsgruppen bag det nye Foreningshus har netop skudt folkeindsamlingen i gang som et af redskaberne, der skal være med til at rejse de 2 mio. kr. som man sal komme med i egenfinansiering.

Info-møde om indsamling
Det sker på flere forskellige måder.
De 15 foreningerne og sammenslutninger, der bakker op om det nye Foreningshus, har selvfølgelig mulighed for at bidrage, hvis de har overskud at tage af.
Desuden bliver der arrangeret aktiviteter, hvor også Aabybro Handels-. og Erhvervsforening bliver en medspiller.
Aktiviteterne kommer til at finde sted i løbet af efteråret, og erhvervslivet har mulighed for at komme med donationer som Tom Jakobsen A/S.
Endelig er der borgerindsamlingen som altså netop er gået i gang, og der er et offentligt informationsmøde onsdag 2. juli kl. 19.00 i Aabybro IFs klubhus – ligesom mødet streames virtuelt.
Indtil videre bakker 15 foreninger og sammenslutninger fra Aabybro op om det nye foreningshus og ikke mindst ideerne om udvidet udnyttelse af området omkring det nuværende stadion.
Ideen er at skabe et område med masser af muligheder for at samles om mange forskellige udendørsaktiviteter samtidig med der etableres bygningsfaciliteter, hvor foreninger og andre frivillige kan få et samlingssted, siger han.

Læs om fantastiske oplevelser og events