Nyheder
imported

Fremgang og nye tiltag i DGI-Huset Aabybro

Stor glæde over de mange brugere, som dagligt kommer i DGI-Huset, og ligeledes er der store forventninger til de mange nye tiltag der kommer i huset i den nærmeste fremtid.

Åbybro:

Fremgang og mange nye tiltag i DGI-Huset Aabybro

På det netop afholdte brugerrepræsentantskabsmøde i DGI-Huset Aabybro udtrykte såvel foreninger og brugergrupper, som bestyrelse og ansatte, stor glæde over de mange brugere, som dagligt kommer i huset, og ligeledes er der store forventninger til de mange nye tiltag der kommer i huset i den nærmeste fremtid.

Tekst: Louise Kande (redigeret)

Efter en langvarig ombygning og renovering af DGI-Huset Aabybro er de mange brugerforeninger og brugergrupper nu kommet godt i gang i huset, og der er stor aktivitet på alle områder. Der er en fin samhørighed mellem foreninger, brugere på Fitnesshold, i Svømmehallen, i Motionscentret og øvrige brugere, hvor alle spiller rigtig godt sammen og bidrager til den gode atmosfære og vækst i huset.

Glade og tilfredse brugere

– Det er en fornøjelse at komme i huset og opleve den store aktivitet der er, og specielt glæder vi os over den pænt store tilgang af nye brugere og den positive respons vi får i dagligdagen fra alle vores brugere, siger Birgitte Nielsen formand for bestyrelsen.

– Vi har siden sommerferien haft en pæn tilgang af nye medlemmer til vores Fitness hold, i Motionscentret og i Svømmehallen, og vi får dagligt meget positivt respons for vores nye idræts- og mødefaciliteter. Her spiller de mange frivillige ledere i foreningerne og vores holdinstruktører i huset en meget vigtig rolle i samarbejde med husets ansatte, og det ansvar føler vi virkelig at alle tager på sig, fortæller direktør Anders Chr. Amstrup.

Ligeledes får vi rigtig meget positiv respons for vores nye café, som vi åbnede den 1. september med kok og cafébestyrer Mikkel Bugtrup i spidsen. Nu begynder vi for alvor at mærke interessen, fra både private og erhvervslivet, for at afholde selskaber og møder i huset, eller hvor DGI Caféen leverer mad ud af huset. Det vidner om, at der er et stort behov i lokalsamfundet for et samlingssted, som DGI-Huset, hvor fokus er på motion og idræt, kultur, erhverv og turisme, siger Anders Chr. Amstrup.

Ny hjemmeside og bookingsystem

Den 1. december åbnes en ny hjemmeside og de skifter samtidig over til et nyt booking- og billetteringssystem. Alle brugere med medlemskab skal fremover købe et armbånd, der indeholder en chip, som man tjekker ind med. Der kan genereres en app til smartphones fra bookingsystemet, således man nemt og hurtigt kan booke sig ind på hold eller forhåndsbooke et lokale eller badmintonbane via sin smartphone.

Den nye hjemmeside bliver indgangsportal til bookingsystemet, og ligeledes vil alle brugerforeninger blive oprettet på hjemmesiden, således man kan klikke sig direkte videre til foreningernes hjemmeside. Samtidig laver en nyhedssite, hvor brugerforeningerne og husets nyheder bliver vist på en storskærm i forhallen. Dette skal bidrage til at skabe en endnu tættere kommunikation mellem DGI-Huset og brugerforeningerne i hverdagen.

Nyt logo og visuel identitet

DGI har for nyligt fået nyt logo og visuel identitet, og nu har alle DGI husene været igennem den samme proces, hvor der er lavet et fælles logo for alle husene. Der er planlagt en 2 årig periode, hvor alle DGI husene skifter til den nye visuelle identitet. – Vi er et nyt hus og har endnu ikke fået lavet skiltning i huset, og da vi nu også kommer med ny hjemmeside og bookingsystem, har vi valgt at lancere vores nye logo sammen med den nye hjemmeside og skilte i huset efter de nye forskrifter, fortæller direktør Anders Chr. Amstrup.

Skolemad

Den 1. januar 2015 begynder det nye koncept for bestilling af skolemad tilrettelagt i samarbejde med Aabybro Skole. – Vi har lagt stor vægt på, at sortimentet der udbydes, skal bestå af friske og energirigtige råvarer, fortæller Mikkel Bugtrup. Fra vores nye hjemmeside kan der logges ind og bestilles skolemad til meget fordelagtige priser. Maden laves og pakkes i DGI-Husets køkken og leveres på skolen pakket til de enkelte klasser. Ligeledes vil lærerne få mulighed for at bestille frokostpakker, som leveres på lærerværelset. – Når vi har fået konceptet skudt i gang, vil vi også åbne op for at virksomheder i byen kan bestille frokostpakker online fra vores hjemmeside, fortæller Mikkel Bugtrup videre.

Nye events og holdtilbud

– Vi vil gerne bidrage til at sætte trenden for idræts- og motionstilbud i Aabybro og Jammerbugt kommune, hvor vi har fokus på fleksibilitet og tilbud for hele familien, fortæller Fitnesskoordinator Lise Christiansen Poulsen. Der er ny eventkalender for 2015, som kan glæde både nuværende og nye brugere i huset. – Ligeledes vil der løbende komme nye holdtilbud, så det bliver vigtigt at følge med på vores hjemmeside og på Facebook, hvor vi vil fortælle om de mange nye tiltag, slutter Lise Christiansen Poulsen.

Økonomien udfordrer

At sikre en aktivitetsmæssig udvikling bidrager ikke kun med større omsætning, men også med større driftsomkostninger, og det er vi meget bevidste om siger Anders Chr. Amstrup og fortsætter. Vi har taget nogle investeringer for at sikre at de fysiske rammer svarer til de forventninger brugerne har til et nyt og moderne idrætscenter, og de mange nye tiltag i huset betyder også øgede medarbejder- og driftsomkostninger, men det tror vi på vil tjene sig ind på sigt.

 

 

Læs om fantastiske oplevelser og events