Nyheder
imported

Fremtidens feriehus skal testes i nye rammer

En helt ny rapport præsenterer otte bud på, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan skabe ny feriehuslignende overnatningskapacitet.

Dansk Kyst- og Naturturisme søger partnere, der ønsker at arbejde med etablering af ny overnatningskapacitet.

Samtidig med at efterspørgslen på feriehuse flere steder overstiger udbuddet, udfordres campingpladser og lystbådehavne af stagnerende eller ligefrem faldende overnatningstal. Det er til trods for, at de ofte tilbyder både attraktive, kystnære beliggenheder og nærhed til oplevelser. Dansk Kyst- og Naturturisme sætter derfor med projektet ’Feriehus i nye rammer’ fokus på potentialet i at tænke de to udfordringer sammen – både fra et forretningsperspektiv og fra et gæsteperspektiv.

Første fase af projektet er nu afsluttet, og resultatet er en feasibility-analyse, der præsenterer otte bud på, hvordan campingpladser og lystbådehavne kan etablere rentabel og markedsrelevant overnatningskapacitet. Analysen indeholder desuden en kortlægning af reguleringsmæssige, økonomiske og markedsmæssige forhold.

– Analysen gennemgår fire scenarier med udgangspunkt i campingpladser og fire scenarier med udgangspunkt i lystbådehavne, og de varierer i både omfang og investeringstyngde. Det er for eksempel scenarier og forretningsmodeller for etablering af hytter, flydende huse, lystbåde til udlejning eller udvikling af resorts på campingpladser og i lystbådehavne, fortæller Mette Greisen Damsgaard, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme og projektleder på 'Feriehus i nye rammer', og tilføjer: – Det vil langt fra være alle campingpladser og lystbådehavne, som scenarierne vil være relevante for, men projektets tankesæt og resultater giver nogle nye muligheder, som det er værd at udforske nærmere.

Udgangspunktet for projektet har fra starten været at tænke feriehuslignende overnatningskapacitet ind i lystbådehavne og på campingpladser. Dels for at styrke udbuddet og bredden af det efterspurgte feriehusprodukt, og dels for at gentænke campingpladser og lystbådehavnes rolle i forhold til produktsortiment og tiltrækning af nye målgrupper. Næste skridt er netop at udforske scenarierne i form af en række demonstrationsprojekter.

Derfor søger Dansk Kyst- og Naturturisme nu partnere, som har en overordnet strategi om kapacitetsopbygning, der ligger inden for rammerne af de skitserede scenarier, og som gerne vil indgå i et målrettet forløb med andre campingpladser eller lystbådehavne, hvor der er mulighed for sparring, videntilførsel, netværk og et fælles ønske om at skabe nye, attraktive overnatningstilbud.

Vil du høre mere om projektet? Kontakt:

Mette Greisen Damsgaard

Udviklingskonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

+45 3049 3349

 

Læs om fantastiske oplevelser og events