Aabybro

Gælden til Jammerbugt Kommune er faldet

Fra 2020 til 2021 er gælden fra borgere og virksomheder til Jammerbugt Kommune faldet.
Restancen er faldet med 891.000 kr.
Nemlig fra 17.145.000 kr. til 16.254.000 kr.

Målrettet indsats
Gennem en målrettet indsats er borgeres og virksomheders gæld til Jammerbugt Kommune faldet.
Det er sket gennem flere tiltag, bl.a. ved at kontakte de enkelte skyldnere telefonisk og skriftligt.
I flere tilfælde har kommunen lavet aftaler om afvikling af gælden. Afvikling af gælden er i nogle tilfælde også sket ved, at skyldneres ægtefælle eller samlever har hæftet solidarisk på kravet. Desuden har kommunen i nogle sager modregnet i offentlige ydelser for at dække restancer på daginstitutionsområdet.
– Opkrævning er en kommunal kerneopgave, som er afgørende for kommunens økonomi og likviditet. Samtidig er den med til at sikre, at borgerne i Jammerbugt Kommune kan have tillid til os. Det gælder også, når vi tager kontakt til borgerne og virksomhederne for at opkræve gæld. Alle skal have tillid til, at vi lever op til kravene om retssikkerhed, og vi yder en god service, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.

Gode til at inddrive gæld
Indsatsen på området er bl.a. sket ved at kontakte borgere og virksomheder om betaling eller afdragsordning af ejendomsskat.
Restancen for ejendomsskatter er i Jammerbugt Kommune faldet med 82.000 kr. Der er sket et generelt fald efter kommunens opkrævning fik opgaven tilbage fra Skat i 2017. Men også restancen hos private og virksomheder er faldet med 456.000 kr. i perioden.
På ejendomsskatteområdet skulle staten have overtaget opgaven i 2021, det er udsat til 2024, og derfor kræver opgaven fortsat fokus i kommunen de næste to år.
– Vi er gode i kommunen til at inddrive gæld, og jeg håber fortsat, at opgaven kan blive permanent i kommunalt regi, siger Mogens Christen Gade.
De seneste år har opkrævning af ejendomsskat og daginstitutionskrav været de primære områder i forhold til at inddrive gæld, da det er områder med fuld kommunal finansiering.
Samme fokus fortsætter i år med fokus på telefonisk og skriftlig kontakt til skyldnere

Læs om fantastiske oplevelser og events