Nyheder
imported

Gateway Blokhus områdets fremtid

Indlæg: Naturfolket spørger igen, - nu sammen med Vækst Jammerbugt og Gateway Blokhus Gruppen

Foto: Blokhus avis

Foreninger, erhvervsdrivende, institutioner og brugere indbydes til Stormøde den 15. januar 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset Blokhus, hvor interesserede kan medvirke til at komme med ideer og forslag til den fremtidige udvikling og drift af Gateway Blokhus området.

For næsten 10 år siden, i juni 2008, blev det første stormøde holdt på den daværende Hune Friskole med deltagelse af 58 borgere.  Brugermødet var arrangeret af Naturstyrelsen Vendsyssel og var startskuddet til udvikling af Blokhus Klitplantage. På mødet myldrede det med ideer fra borgere, foreninger, sommerhusejere og erhvervsdrivende og vi kan med rette sige, at der blev sat dagsorden for den succes Gateway Blokhus har resulteret i.

Dannelsen af Gateway Blokhus

Der var ønsker om at gøre plantagen og motionsstierne mere lettilgængelige – i forhold til målgruppen og ønske om at udvide målgruppen til personer, der ikke tidligere havde været store naturbrugere/motionister. For at facilitere motionister og andre besøgende var der fra Naturstyrelsen Vendsyssel ønske om at etablere et besøgscenter, som udgangspunkt for aktiviteterne i plantagen.  Ønskerne er blevet realiseret ved dannelsen af Gateway Blokhus – et besøgscenter og port til rekreative områder og natur.  Formålet er opfyldt ved en markant øget brug af hele plantagen og naturområderne i tilknytning til samme. Aktiviteter indenfor motion, leg, traveture, picnic, overnatning i shelters, ekskursioner og events, har fået væsentlig bedre rammer til at folde sig ud i og er blevet taget godt imod af den mangfoldige brugerflade, som repræsenterer hele idegrundlaget.  Anlægsudgifterne blev finansieret af EU – finansierede projekter ”Coast Alive” og ”Rekreative ruter”, samt Naturstyrelsens program ”Bedre friluftsliv” og LAG-midler fra Jammerbugt Kommune.

Coast Alive var et projekt, som Region Nordjylland havde part i.  Projektet omhandlede bl.a. branding af nordsøområdet, som mekka for friluftsliv og aktive oplevelser med vægt på kvalitet og autentiske oplevelser knyttet til natur, landskab og de stedlige kulturmiljøer. Projektets mål, var at bidrage til økonomisk udvikling af områderne omkring Nordsøen og modvirke den demografiske udvikling med tilbagegang i befolkningstallet og nedgang i antallet af personer i den arbejdsdygtige alder.

Projektet havde bl.a. fokus på erhvervsudvikling gennem branding og markedsføring, samt udvikling af nye produkter, koncepter, events, oplevelser, udnyttelse uden for sæson.

På Stormødet vil fmd. for Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Berit Bøjstrup, fortælle om hvilken betydning Gateway Blokhus har haft for erhvervslivet i Hune-Blokhus.

En lokal projektgruppe

I anlægsfasen af Gateway Blokhus blev der nedsat en lokal projektgruppe under ledelse af Naturstyrelsen Vendsyssel. Efter indvielsen af Gatewayen den 29. april 2012 valgte Naturstyrelsen Vendsyssel, at fortsætte samarbejdet med den lokale projektgruppe, som fik navnet Gateway Blokhus Gruppen og består i dag af følgende medlemmer fmd. Helle Bødker Larsen, Hune Bageri, Flemming Henriksen, Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel, Merete Hansen, Hune-Blokhus Cykeludlejning, Jette Holt, Saltum Strand Camping, Martin Purkær, Cykelsport Nord, Rene Aarestrup, Møllehjulet og Inger Kristensen, PGU Pandrup. Gruppen har desuden samarbejde med Vækst Jammerbugt – Jammerbugt Kommune.  Gruppen ønsker at involvere flere i arbejdet for at fremme formålet med Gateway Blokhus.

Gruppen har, forud for Stormødet den 15. januar, udsendt spørgeskema til et bredt udsnit brugere af Gateway Blokhus. Besvarelserne giver positive tilbagemeldinger og udtrykker ønsker om fortsat at medvirke til udvikling af Gateway Blokhus området. Alle er velkomne d. 15. januar.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events