Aabybro

Genbrugspladsen i Aabybro er atter åben

– Efter at have været lukket siden 30. april, så er det fra og med i dag atter muligt at benytte genbrugspladsen i Aabybro i stedet for at skulle køre til pladserne i Brovst eller Pandrup for at komme af med haveaffald eller andet affald.
Der er dog tale om en midlertidig og mindre plads, så derfor anbefaler kommunen stadig også at besøge de øvrige genbrugspladser i Brovst, Pandrup og Fjerritslev, da de høje container gør det besværligt at læsse affaldet af, og det kan knibe med pladsen

Pladsen bliver udvidet
Den midlertidige genbrugsplads, der ligger som nabo umiddelbart nord for den eksisterende plads, bruges, mens den eksisterende plads bliver udvidet markant.
Og den nye genbrugsplads i Aabybro vil være klar til brug medio november.

Pladsen er klar til borgerne. Foto: Vores Jammerbugt

Udvides med 10.000 kvadratmeter
Udvidelsen betyder, at der udvides med en ny 10.000 kvadratmeter stor plads nord for den eksisterende genbrugsplads, og den skal udelukkende benyttes til haveaffald samt lager for containere.
Desuden bliver bygningen på den eksisterende plads raget ned, og der bliver bygget en ny bygning på 350 kvadratmeter med plads til velfærdsfaciliteter for personalet, genbrugsting og affaldsfraktioner, der skal være indendørs.

Udvidelsen er i fuld gang. Foto: Vores Jammerbugt

12 flere containere
Samtidig bliver pladsen udvidet med 13 meter mod nord, så der bliver plads til 28 containere, man kan smide affald ned i. I dag er der 16 containere.
Der kommer en ny affaldsfraktion, og det er gamle mursten, og dermed er der de samme fraktioner på alle pladser i kommunen.
Budgettet for udvidelsen er 18,4 millioner kroner.

Den midlertidige plads. Foto: Vores Jammerbugt

Læs om fantastiske oplevelser og events