Øvrige

Sender ansatte hjem efter smitte hos patienter

Regionshospital Nordjylland i Hjørring har hjemsendt 40 medarbejdere efter konstatering af Coronavirus hos to indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling. Hjemsendelserne får konsekvenser for aktiviteten.
To patienter, der har delt sengestue på Kirurgisk Afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, er testet positive for corona. Begge patienter testede negativ ved indlæggelse, men symptomer gjorde, at man testede igen, og denne test udkom 19. januar positiv for coronavirus.

Omfattende smitteopsporing
Under indlæggelserne har patienterne været i kontakt med en række medarbejdere på forskellige afdelinger. 
Når der opdages Coronavirus hos patienter eller personale, så foretager hospitalet en omfattende smitteopsporing i samarbejde med Infektionshygiejnen.
Det har i dette tilfælde medført, at 40 ansatte skal sendes hjem i 6 dage som nærkontakter. Det drejer sig om sygeplejersker, læger, radiograf, fysioterapeut og medarbejdere fra Serviceafdelingen.

Rammer 6 afdelinger
Foruden Kirurgisk Afdeling berører hjemsendelserne Hjertemedicinsk Afdeling, Anæstesien, Billeddiagnostisk Afdeling, Terapien og Afdelingen for Service og Teknik.
– Det er en ærgerlig situation, for det kan ikke undgå at påvirke de berørte afdelinger og deres aktiviteter. Det er desværre sådan med virus, at en negativ test kun er et øjebliksbillede, og derfor er det så vigtigt med hyppige test og som i dette tilfælde et meget vågent øje på symptomer, der kan relateres til covid-19, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.
Smitteopsporing foretages både hos personale, medpatienter og pårørende.
Personalet på de berørte afdelinger har anvendt værnemidler som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Påvirker aktiviteten
De hjemsendte medarbejdere efterlader naturligvis huller i vagtplanerne, som afdelingerne lige nu arbejder på at få lukket i videst muligt omfang og ved at hjælpe hinanden på tværs.
Situationen vil dog få konsekvenser for nogle patienter, idet det er nødvendigt at aflyse patienter indenfor kirurgi og hjertemedicin.
– Vi gør alt, hvad vi kan, for at gennemføre mest mulig aktivitet.  Behandling og pleje af akutte sygdomme og tilstande, der truer liv eller førlighed vil blive prioriteret først. Udskydelse af aftaler med patienter vil ske efter en konkret individuel lægefaglig vurdering, og berørte patienter vil blive kontaktet direkte. Hører man ikke fra hospitalet, så skal man møde op som planlagt, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.
De hjemsendte medarbejdere skal være hjemme i 6 dage, have negativt testresultat fra 6. dag og være symptomfri, før de vender tilbage til jobbet. For hospitalets øvrige ansatte foreligger der allerede en opfordring til at blive testet en gang ugentligt.

Læs om fantastiske oplevelser og events