Øvrige

Sløjfer og tilpasser antallet af Covid-19 senge

Et faldende antal indlagte og det faldende smittetryk betyder, at Region Nordjylland lukker 17 COVID-19 senge, mens man bibeholder antallet af intensivsenge. Det betyder samtidig, at man igen kan skrue op for den planlagte aktivitet på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn.
(Foto: Region Nordjylland)

Færre smittede og indlagte
Region Nordjylland tager nu konsekvensen af, at der de seneste uger er set et faldende smittetryk, ligesom der er færre indlagte COVID-19 patienter på hospitalerne. Den seneste uges tid er antallet af indlagte COVID-19 patienter faldet fra 63 patienter til 49 patienter – antallet af intensivpatienter ligger dog stadig lige omkring 15.
Den positive udvikling betyder, at man har besluttet at tilpasse beredskabsniveauet, så der bliver lukket 17 COVID-19 senge, mens antallet af intensivsenge bibeholdes.
Det ændrede beredskabsniveau betyder også, at der kan skrues op for den planlagte aktivitet på Regionshospital Nordjyllands matrikel i Frederikshavn, der lukkede ned for planlagte ikke akutte operationer lige efter nytår.
– Det er glædeligt at se, at såvel smittetal og indlæggelsestal er faldende. Efter nedlukningen i Frederikshavn har vi haft fokus på, at vi fik gang i den planlagte aktivitet igen, så snart det var muligt. Vi skal dog også være opmærksomme på, at vi balancerer på en knivsæg, så det er vigtigt fortsat at følge restriktionerne. Billedet kan hurtigt vende, og så er vi også klar til hurtigt at justere beredskabsniveauet den anden vej, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Op på 50 procent kapacitet
Helt præcist går Aalborg Universitetshospital fra 39 til 30 almindelige COVID-19 senge, mens Regionshospital Nordjylland går fra 24 til 16 senge.
Derudover har de to hospitaler henholdsvis 12 og 4 intensivsenge til COVID-19 patienter. Det tal er uændret.
– Selv om smittetallene er faldende, så ser vi jo gerne en forsinkelse i forhold til, hvornår patienterne bliver indlagt på hospitalet og senere intensivafdelingerne – ligesom intensivpatienterne ofte er indlagt i længere tid. Derfor har vi endnu ikke set et fald her og bliver nødt til at bibeholde antallet af intensivsenge, siger Michael Brauner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.
Ændringen i beredskabsniveau åbner op for, at omkring 50 procent af den planlagte ikke akutte aktivitet i Frederikshavn kan komme i gang igen. Det vil fortrinsvist handle om ortopædkirurgiske og urologiske operationer og ambulante besøg.
– Det bliver godt for patienter, der har måttet vente lidt længere tid på deres operation eller behandling, at vi nu igen kan komme et skridt tættere på et normalt aktivitetsniveau i Frederikshavn, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.
Psykiatrien i Region Nordjylland er ikke påvirket af det ændrede beredskabsniveau og modtager patienter som vanligt.
Det samme gør sig gældende med behandling af livstruende sygdomme på eksempelvis kræft- og hjerteområdet samt akutte tilstande.

Læs om fantastiske oplevelser og events