Blokhus

Hune får sit lyskryds

Med forliget om budget 2021, som alle 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen står bag, så er der blevet vist bevågenhed overfor Blokhus-Hune området.
(opdateret kl. 18.35)

Buslommer
I hvert fald er der i budgettet afsat 600.000 kroner til etablering af en lysregulering i krydset Hunetorpvej og Vesterhavsvej i Hune.
Der skal også etableres buslommer på Vesterhavsvej i Hune, så NT-busserne ikke stopper al trafik, når passagerne står af eller på.
Baggrunden er den stigende trafik som følge af den øgede bosætning og turisme i området, hedder det i budgettet.
– Vi forventer, at lyskrydset står klar til næste sommer, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget

Sømærket
Desuden er der afsat 200.000 kroner til arbejdet med sikring af Sømærket i Blokhus, fremgår det af forligsteksten.
– Det er et beløb, som vi skal bruge til forundersøgelser i forbindelse med, at vi skal have fundet en løsning, oplyser Jens Chr. Golding.

Sti 100
Der i den fysiske-, strategiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken foreslået etablering af en sti som forbinder Blokhus og Løkken.
Der er i budget 2021 og de næste to år afsat 0,5 mio. kr. til det projekt.
Forbindelsen er efterspurgt af aktører, sommerhus-grundejerforeninger og lokale fastboende.
Et samlet rekreativt stiforløb mellem de to særlige feriesteder, vil gøre det attraktivt at bevæge sig til cykel eller til fods ind til byerne, og her gøre brug af byernes tilbud.
Det vil aflaste parkeringspladserne i byerne, hvor der er trængsel i højsæsonen.
Største del af stien kommer til at ligge i Jammerbugt Kommune.

Eventmidler
I budgettet er der også afsat 200.000 kr. til at støtte op om den turistmæssige udvikling, der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.
I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at bevilge 100.000 kr. til events i Blokhus samt 100.000 kr. til eventaktiviteter ved Thorup Strand og Slettestrand i 2018, 2019 og 2020.
Med 2021-budgettet fortsætter man derfor den indsats, der de seneste år har båret frugt med flere aktiviteter og generelt mere omsætning i både de lokale butikker og hos overnatningsstederne.

Turisme og event udvikling
Turismen får en større og større betydning for væksten og udviklingen i Jammerbugt Kommune.
Overnatningstallet er markant stigende og nåede sidste år op på 1,6 millioner overnatninger, fremgår det af budgettet.
Musik på Torvet er gennem en årrække blevet større og større via et godt samarbejde mellem erhvervet og de frivillige i Blokhus/Hune og Jammerbugt Kommune.
Med baggrund i ovenstående afsætter forligsparterne også i 2021 økonomi til udvikling af turist erhvervet i Slettestrand/Thorup Strand samt Blokhus/Hune, hedder det i budgetteksten.
Ligeledes afsættes der økonomi til forsat udvikling af musik på Torvet i Blokhus.

Læs om fantastiske oplevelser og events