Pandrup

Hvem skal vinde kommunens arkitekturpris?

– Med arkitekturprisen sætter Jammerbugt Kommune fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet. Hvert andet år præmierer Kommunalbestyrelsen bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere.

Hvad kan indstilles?

  • Bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål
  • Om- og tilbygning af eksisterende bygninger
  • Restaurering af bevaringsværdige bygninger
  • Energi- og klimarigtigt byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
  • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum

Bygninger og byrum, som indstilles, skal tages i brug før 1. oktober 2020. Fristen for indstilling af projekter er fredag 31. juli 2020.
Ansøgerne skal indsende projekter med en projektbeskrivelse og gerne billeder af projektet på dette link: Link til indstilling til arkitekturpris .

Overrækkelse i oktober
Når vinderne er fundet, vil Jammerbugt Kommune være vært for et arrangement på Pandrup Rådhus i starten af oktober måned. Her vil borgmesteren og en arkitekt overrække prisen til de udvalgte vindere.
Kommunalbestyrelsen kan desuden vælge at give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i kommunen.

Hvilke kriterier vægter?
Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

  • At byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning, eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet
  • At det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
  • At det bidrager til arkitektonisk nytænkning, og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog
  • At der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Læs om fantastiske oplevelser og events