Nyheder
imported

Hvetbo skifter til vendsyssel

Tirsdag meddelte Sparkassen Hvetbo og Sparekassen Vendsyssel at de fusionerer.

Tirsdag meddelte Sparkassen Hvetbo og Sparekassen Vendsyssel at de fusionerer.

De ønsker at gå sammen i én sparekasse under navnet Sparekassen Vendsyssel og vil derfor bede myndighederne, repræsentantskabet og generalforsamlingen om at godkende en fusion. Hvis alt går efter planen, træder fusionen i kraft i oktober 2012.

– Det er en god dag for nordjyderne. Det betyder et endnu stærkere lokalt pengeinstitut, som  kan understøtte udviklingen af egnen, og som er fuldt klædt på til at imødekomme de stadigt stigende krav, der er til at drive pengeinstitut, siger Vagn Hansen, direktør i Sparekassen Vendsyssel og Christian Hem, formand for bestyrelsen i Sparekassen Hvetbo.

De to pengeinstitutter passer perfekt sammen geografisk og kender hinanden fra forskelligt samarbejde. Sparekassen Vendsyssel har 28 afdelinger og godt 300 medarbejdere (inkl. hovedkontor i Vrå), og Sparekassen Hvetbo har 55 medarbejdere og 4 afdelinger (inkl. hovedkontor i Pandrup). Der er intet overlap på filialer, f.eks. er Hvetbo repræsenteret i Aalborg, hvor Sparekassen Vendsyssel ikke har filial i dag.

– Fusionen vil betyde, at kunderne beholder de vilkår, rådgivere og filialer, de kender, og vi bevarer arbejdspladser. Oveni får kunderne fra Hvetbo adgang til de mange fordele, der er forbundet med at være garant i Sparekassen Vendsyssel, samt en række specialister inden for f.eks. pension, bolig, investering og skat.

Halvårsregnskabet fra Hvetbo, som blev alsløret tirsdag, viste et underskud på 66 mio kr. efter skat, og Christian Hem lægger ikke skjul på at det er vanskelige tider.

– Fusionen er en nødvendig og ansvarlig løsning, da Sparekassen Hvetbo på længere sigt ikke kunne klare sig som et selvstændigt pengeinstitut, fordi kravene stiger hele tiden – og så ville der være gået endnu flere værdier tabt.

Læs om fantastiske oplevelser og events