Nyheder
imported

Hvor er Turisme Danmark på vej hen?

VisitDenmark har interviewet Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen om hans tanker om dansk turisme. Her får du hans vision for, hvor Turisme Danmark er på vej hen.

Tekst: Louise Kande (redigeret) – Foto: Fotograf Steen Brogaard

"Liberalisering af planloven og opblødning af reglerne om strandbeskyttelseslinjen. Hvad forventer du, at der kan opnås ved disse initiativer?"

– På mine ture rundt i landet har jeg set, hvordan bl.a. planloven spænder ben for gode projekter. Det gør vi nu op med, så man fra lokalt hold får langt bedre mulighed for at udvikle områderne til gavn for både virksomheder, borgere og turister. Samtidig har de 10 forsøgsprojekter, der blev godkendt i november, vist, at der er gode og perspektivrige projekter, som er blevet bremset af reglerne. Det er også baggrunden for, at regeringen vil etablere en ny styrket forsøgsordning, så der kan blive realiseret 15 nye forsøgsprojekter, der kan være med til at løfte kyst- og naturturismen i flere områder. Samtidig lægger vi med liberaliseringen af planloven op til, at det bliver muligt at udlægge nye sommerhusgrunde og i det hele taget bygge og udvikle i nærheden af kysterne, fortæller Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen til Visitdenmark.

"Kritiske røster har udtrykt bekymring for, at de danske strande og kyster vil blive plastret til med nye byggerier. Hvad mener du selv om den bekymring?"

– Det er helt skudt ved siden af. Kysterne vil stadig være beskyttet af en række regler, herunder strandbeskyttelsen. Det er således ikke sådan, at der bliver frit lejde for at bygge nye hoteller i vandkanten, men vi vil gerne give kommunerne nogle mere frie rammer. 300 meter inde i landet vil det således være kommunerne, der skal afveje, hvorvidt der kan bygges nyt, samtidig med at natur og miljø beskyttes forklarer Troels Lund Poulsen, og fortsætter: – Turisterne kommer netop fordi, der er adgang til masser af strand og vand for hele familien, og kommunerne har jo ingen interesse i at skræmme dem væk med betonklodser på stranden – selv hvis de fik lov til det. Men når det er sagt, så ved vi, at turister efterspørger bedre faciliteter og flere oplevelser, når de besøger de danske kyster. Vi har med 7300 kilometer kyst mulighed for både at tilbyde turisterne uberørte kyststrækninger og steder, hvor der er omklædningsmulighed, bedre adgang til stranden og flere oplevelser som fx et vandland eller nogle unikke overnatningsmuligheder. "

"Nu har du haft særlig fokus på planloven i forhold til turisme. Er der andre områder, hvor du vil styrke turismen i den kommende tid?"

– Regeringen kommer i foråret 2016 med en national turismestrategi, som kan understøtte væksten inden for dansk turisme. Strategien bygger på arbejdet i Det Nationale Turismeforum, og vil adressere de udfordringer, som turismeerhvervet står over for. Det drejer sig bl.a. om udviklingen af attraktive og tidssvarende turismeprodukter, forbedring af konkurrenceevnen og en effektiv turismemarkedsføring af Danmark, forklarer han afsluttende. 

"Der står i vækstudspillet, at markedsføringen af Danmark som rejsemål skal styrkes. Hvilke tanker har du i den forbindelse?"

-Der kan i højere grad anvendes digitale løsninger inden for markedsføring af Danmark, så potentialet i nye digitale muligheder udnyttes. Samtidig skal vi være endnu bedre til at markedsføre os overfor nærmarkederne, som fx Tyskland, der er det vigtigste internationale marked for dansk turisme. Vi kan også med fordel tiltrække større internationale events og bruge disse som en markedsføringsplatform for Danmark – fx arbejder vi lige nu på at få Tour de France til Danmark. Alene historien om, at vi nu giver et bud på det, har allerede rejst verden rundt.

"Erhvervet har i længere tid efterlyst rammevilkår, der kan gøre dansk turisme mere konkurrencedygtig, for eksempel lavere energiafgifter. Er det noget, som du vil efterkomme?"

-Konkurrencen om turisterne er hård, og jeg er enig i at se på rammevilkårene for det danske turismeerhverv, så dansk turisme også fremadrettet kan bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet.

"Hvad håber du, at det danske turisterhverv siger om dig, når du en dag forlader dit embede?"

-Jeg håber og tror, at branchen vil sige, at jeg var en minister som tog turismen alvorligt , og at regeringen med vores vækstinitiativer og generelle forbedringer af rammevilkårene var med til at skabe vækst og optimisme i den danske turismebranche. Og så tror jeg også, at man vil sige, at alle forudsigelser om, at kysterne ville blive plastret til med store hoteller, viste sig at være helt ubegrundet.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events