Blokhus Medier_logo-01
Nyheder
imported

Hvor køres der stærkt?

Jammerbugt Kommune vil gerne vide hvor der køres for stærkt, og hvor sikkerheden er mindst i kommunen

Høj hastighed og sikre skoleveje vil være fokusområderne, når Jammerbugt Kommune hen over sommeren gennemfører en ajourføring af trafiksikkerhedsplanen fra 2010. Netop disse emner er valgt, da de har stor betydning for trafiksikkerheden på kommunens veje.

Det formodes, at en stor del af de dræbte og tilskadekomne på vejene i Jammerbugt Kommune skyldes, at der bliver kørt for stærkt på den del af kommunens veje, der ligger uden for byerne. I forlængelse heraf udtaler formand for Teknisk Udvalg Jens Christian Golding

– Høj hastighed er en af de primære årsager til, at der sker ulykker på de danske veje. Dette gælder særligt på vejene uden for byerne, hvor hastighedsgrænsen generelt er højere. Vi forventer derfor i de kommende år at fokusere en del af vores trafiksikkerhedsarbejde på høj hastighed. Der vil i forbindelse med ajourføringen af trafiksikkerhedsplanen blive gennemført en ulykkesanalyse for at afdække, hvor trafikulykkerne med dræbte og tilskadekomne er sket, så vi kan afklare, hvor vi skal anvende vores ressourcer for at få mest trafiksikkerhed for pengene.

I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen i 2010 blev der gennemført en skolevejsanalyse, som udgjorde grundlaget for kommunens prioritering af de midler, der skulle anvendes på at forbedre skolevejene. Analysen vil blive opdateret i forbindelse med ajourføringen af trafiksikkerhedsplanen. Denne vil sammen med en gennemgang af skolernes nærområder – som gennemføres sammen med repræsentanter fra skolerne – komme til at indgå som en del af grundlaget for trafiksikkerhedsplanen.

For at sikre at trafiksikkerhedsplanen kommer til at afspejle de problemstillinger som kommunens borgere oplever når de færdes på kommunens veje opfordres de til at komme med input til trafiksikkerhedsplanen. Der vil i perioden fra d. 28. maj til d. 10. juni (uge 22 og 23) blive gennemført en undersøgelse på kommunens hjemmeside, hvor borgerne på kort kan markere, hvor de føler det er farligt eller utrygt at færdes. Der vil også være mulighed for at angive mere generelle synspunkter om trafiksikkerhed. Jens Christian Golding udtaler videre

– Det er meget vigtigt for os, at trafiksikkerhedsplanen tilgodeser de problemer, som vores borgere oplever på vores veje. Vi opfordrer derfor borgerne til at gå ind på www.jammerbugt.dk, og give deres mening til kende. Borgernes input vil komme til at indgå i prioriteringen af vores ressourcer sammen med politiets ulykkesregistrering, hastighedsmålinger og trafiktællinger. Vi kan ikke tilgodese alle ønsker, men vi vil prioritere vores ressourcer for at få mest muligt ud af de penge, som vi har til rådighed.

Trafiksikkerhedsplanen for 2012-2014 forventes klar til politisk behandling i efteråret 2012. 

Læs om fantastiske oplevelser og events