Aabybro

Hvorfor ikke udvide Aabybro i retning mod Ryaa

Projekt vil undersøge mulighed for ny udstykning og implementering af åen

– Hvordan er mulighederne for at udvide Aabybro by mod vest i stedet for hele tiden mod øst eller nord, hvor der bliver stadig længere fra de nye boligkvarterer til faciliteter som DGI Huset eller Aabybro Centret?
Hvorfor ikke udnytte, at byerne Ryaa og Birkelse ligger i Aabybros baghave? Hvorfor ikke implementere Ryåen i Aabybros udvikling?
Det er nogle af spørgsmålene, som et projekt skal se nærmere på.
Bag står byrådspolitiker Mariane Andersen (V), Birkelse, og Preben Dalgaard, Ryaa samt formand for Skipper Clement Plads.
– Vi er stadig i idefasen, siger Mariane Andersen.

Det er markerne nord for Banestien og vest for Ryå, der er i tankerne. Foto: Google Maps

Universitetet involveres
Men projektet er en del af den Lokale Udviklings Politik for Birkelse/Ryaa. Til projektet søges midler fra den pulje på 50.000 kroner, der under Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget er afsat til udvikling af hvert enkelt lokalsamfund, som har mistet deres folkeskoler.
Pengene skal bruges til at involvere Aalborg Universitet i at undersøge grund- og bundforhold samt komme med forslag til arkitektur.
Og der er allerede kontakt med studerende om at udføre opgaven som et afgangsprojekt, oplyser Mariane Andersen.

Teknisk forvaltning har foretaget skitser af mulighederne.

Generationsboliger og foreningshus
– På arealerne vest for den gamle jernbanebro på banestien er der marker op mod Aabybro Mejeri og ind mod Ryaa. Her kan der bygges bæredygtige generationsboliger med fællesarealer til både familier, enlige med børn og ældre. Eller generationer som gerne vil bo tæt på hinanden, men i hvert deres hus, fortæller Mariane Andersen.
– Planerne kan tænkes sammen med Aabybro IFs projekt nyt Foreningshus og de tilhørende planer om brug af udearealer, blandt andet Ryåen. Det er ufatteligt, at vi ikke binder åen ind til Aabybro, mener hun.
Teknisk forvaltning har også set på mulighederne og tegnet skitser for projektet.

Illustration Jammerbugt Kommune

Nærmere centrum end nye boligområder
Det stopper ikke Mariane Andersen og Preben Dalgaard, at der er tale om et meget vådt område.
Hun peger på, at der findes mange våde områder i Jammerbugt, hvor det alligevel lykkes at bygge blandt andet ved at opføre bassiner. Senest i Solstrålen og Horsbækken i Aabybro.
– Desuden er der cirka 2 kilometer på cykel fra de nye huse i Solstrålen og fra Thomasmindeparken til DGI Huset eller centret. Fra Ryaa by er der via den gamle banesti også under 2 kilometer til DGI Huset, pointerer hun.
– Det handler ikke om at trække Aabybro i en anden retning, men at binde tingene mere sammen, og så er det den rigtige landdistriktspolitik.

Nye byggegrunde mellem Birkelse og Ryaa kan bygge lokalsamfundene sammen. Illustration: Jammerbugt Kommune

Byggegrunde mellem Ryaa og Birkelse
Og i forhold til landdistrikterne peger hun på, at der i Ryaa og Birkelse er et stort ønske om at binde de to lokalsamfund sammen ved at anlægge grunde på den vestlige side af Gl. Landevej mellem de to byer – eventuelt som jordbrugsparceller.
– Der er i øjeblikket ingen byggegrunde i Birkelse. Jeg kender et par, som gerne ville bygge nyt hus i Birkelse, men blev henvist til at bygge i Aabybro, siger Mariane Andersen.

Illustration: Jammerbugt Kommune

Læs om fantastiske oplevelser og events