Nyheder
imported

I år fejrer Vesterhavsmarch sit 50 års jubilæum

Den traditionsrige march på stranden har udviklet sig gennem årene

Tekst og foto: Presse
 

Sommeren er på vej, og det samme er den traditionsrige Vesterhavsmarch, som Sct. Georgs Gilderne i Aalborg afvikler 2. søndag i juli.
I år er det 50 års jubilæum, da den første march blev afholdt i 1972 og blev beskrevet således, fortæller formand Finn Bramsen:
”Årets store kondimarch udgår fra 2 høje ståltårne på stranden mellem de to badebyer. Tæt ved nedkørslen til stranden ved Blokhus står det ene af de to 6 meter høje tårne, der markerer startstedet. Det andet tårn er placeret umiddelbart ved nedkørslen ved Løkken. Deltagerne skal gå til et punkt midtvejs mellem de to tårne og returnere til udgangspunktet i løbet af fire timer”.
Marchen har gennem årene udviklet sig.
I mange år var det med rimelig store opbygninger med stilladser, og der har været opbygget ”Vesterhavshytter” til brug for salg af startkort. Det hele skulle transporteres med bil og lastbil, ja og retur igen.
I dag er alt grej samlet i 2 stålcontainere, der fragtes til stationen på stranden i Blokhus, herfra køres det ud på de andre 4 stationer. Det er store telte og pavilloner.

Overskud som donationer
Overskuddet fra hver march, doneres væk igen.
Igennem alle årene har der været en omsætning på næsten 4 mio. kr., og der er doneret mere end 1.380.000 kr.
I år bliver der doneret 50.000 kr. til ungdomsarbejde lokalt og regionalt.
Det er muligt at starte på alle ”stationer” på stranden, i tidsrummet kl. 09.00 til 15.00. Der er 5 stationer, og marchen åbnes ved stationen i Blokhus kl. 09.00, hvor borgmester Mogens Chr. Gade holder åbningstalen, og Blokhus Kanonlaug skyder marchen i gang.
Ved køb af startkort er det muligt at deltage i en bogstavjagt på stranden, se mere på hjemmesiden: www.vesterhavsmarch-blokhus-løkken.dk

Læs om fantastiske oplevelser og events