Brovst

Indvielse af det nye Torv i Jernbanegade

Fredag 25. juni blev områdefornyelsen af Jernbanetorvet og Jernbanegade i Brovst indviet.
Handelsstandsforeningen havde arrangeret dagen, og borgmester Mogens Christen Gade og udvalgsformand Helle Bak Andreasen stod for indvielsen.

En stor milepæl
Der var fest og farver, da Jernbanetorvet og Jernbanegade i Brovst blev indviet fredag eftermiddag
Jammerbugt Garden, Jaill fra MGP og flere andre stod for det musikalske indslag, der var hoppeborge og trylleshow til børnene og kaffe og kage til alle fremmødte.
Med indvielsen er en stor milepæl nået i masterplanen for Brovst, den blev igangsat i marts 2019 med en buket af projekter, som skal løfte Brovst de næste par år. 
Fælles for projekterne i masterplanen er at styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer, forbindelser i byen, og synliggøre lokale kulturmiljøer.

Et stort ønske
I Jernbanegade er der lavet kantstensparkeringspladser, som har været et stort ønske fra de handlende i byen.
Desuden er gadebelysningen blevet udskiftet og alle master er udstyret med udtag til strøm, som kan anvendes til fremtidig julebelysning og arrangementer i byen
Ud over de fysiske indsatser, har de erhvervsdrivende i byen haft et forløb med BID Danmark, der er specialiseret i at facilitere handlingsorienteret udvikling i lokalområder og bymidter.

Til flere funktioner
På Jernbanetorvet er lavet en scene, og der er lagt op til, at torvet skal rumme flere funktioner. Der er plads både til leg og ophold i hverdagen, og på torvedage, koncerter og andre arrangementer.
Smøgen mellem den gamle bager i Jernbanegade og Smedevej ved Bolighuset har fået ny belægning, og en generel forskønnelse af smøgen. Herudover blev der foretaget en udtynding i træerne sydøst for Bratskov.
Gennemgående for arbejdet har været et ønske om at gøre Brovsts identitet og fortællinger mere synlige i byens rum. Ligesom sammenhængen på tværs af byens at­traktioner bl.a. mellem Bratskov, Jernbanegade og Østergade via smutvejene er blevet styrket.

Stort ejerskab
Fornyelsen af områderne er sket i tæt samarbejde med handelsstandsforeningen, borgerforeningen, paraplyorganisationen Vision Brovst, og interesserede borgere.
Der har bl.a. været åbnet et byværksted i Jernbanegade, hvor borgere kunne komme ind og give deres ideer med. Der har været byvandring, hvor omkring 75 folk deltog og løbende møder byens organisationer og borgere.
Byfornyelsen i Brovst står samlet set i knap 6 mio. kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events