Pandrup

Ingstrup arbejder på at få et kulturhus

Til gavn for sportsforening, skoler, forsamlingshus og kirke

– Ideen om at få et kulturhus udspringer af, at Ingstrup Trivselsskole og Børnehave får stadig flere elever og børn, mens gymnastiksalen fra 1960´erne får stadig sværere ved at løbe fra sin alder.

Fordele for alle
Samtidig har Ingstrup SF nogle gange måttet leje sig ind i efterskolens hal, og det lokale forsamlingshus er ikke så handicapvenligt.
Seneste har sognet måttet opgive præsteboligen på grund af skimmelsvamp og købe en ny bolig til præsten.
Så hvorfor ikke gå samme om at få bygget et Ingstrup Kulturhus, som lever op til alles behov?

Fungerer godt i Vrensted
Efter et tilløb til at få planerne op at stå blandt andet med kontakt til Jammerbugt Kommune, der ikke var afvisende overfor ideen, er der nu oprettet en styregruppe med deltagelse af også efterskolen, som arbejder seriøs med ideen, oplyser Ole Nørgaard, Ingstrups medlem i landdistriktsrådet.
– Vi ser det fungere rigtig godt i andre byer som i Hou og ikke mindst i Vrensted, hvor den tidligere skole er blevet til Byens Hus, fortæller Ole Nørgaard.
Han understreger, at det ikke handler om at nedlægge aktiviteter – tværtimod er planen at flytte dem til bedre rammer, så de kan trives endnu mere.

Styregruppen:

  • Malene Krogh, Ingstrup Trivselsskole.
  • Tommy Lemann, Ingstrup SF.
  • Inge Møller, menighedsrådet.
  • Torben Reese, Ingstrup Efterskole.
  • Steen Justesen, byggetekniker.
  • Trine Berg, forsamlingshuset.
  • Ole Nørgaard, landdistriktsrådet.

Arkitektfirmaer i sving
Alle parter – skoler, kirke, forsamlingshus og sportsforening – har sagt ja til, at man skal prøve at projektere et Ingstrup Kulturhus og er derfor kommet med hvert deres syn på, hvad et sådant hus skal byde på for at leve op til deres behov.
Desuden er Ingstrup Efterløns- og Pensionistforening også inviteret til at deltage.
Behovene skal styregruppen så arbejde videre med ved at invitere arkitektfirmaer til at komme med forslag til kulturhus samt placering i byen.
– Vi har givet hinanden håndslag på, at de forskellige interessenter ud fra de fremlagte projekter skal vurdere, om de kan se sig selv i det, inden det efterfølgende skal konfirmeres på en generalforsamling, siger Ole Nørgaard.

Skal stå sammen
– Hvis dette skal lykkes, skal vi alle stå sammen om det.
Det vil nemlig styrke de ansøgninger til fonde, som vil være ret så væsentlige for finansieringen.

Læs om fantastiske oplevelser og events