Pandrup

Ingstrup Trivselsskole fejrer 10 år

Lørdag 28. august er en festdag i Ingstrup, hvor byens Trivselsskole fejrer sin 10-års fødselsdag med samvær, nærvær og et sandt legemekka med blandt andet hoppeborge, lasergame, klatrevæg og sumo-brydning for børnene.
Desuden er der fællessang, fælles aktiviteter og jubilæumskage.
– Det er en solstrålehistorie. Det er fantastisk, at ildsjæle gik sammen for at skabe denne skole og investerede en masse tid og kræfter i at åbne en friskole i Ingstrup, hvor de ansatte turde tage et job, som de ikke vidste, om de havde et år senere, fortæller skoleleder Susanne Dragsbæk Rasmussen, som også sang for på den første sang, da fødselsdagsfesten gik gang, og det var “Barndommens Gade”.

Susanne Dragsbæk Rasmussen

Fra før det blev moderne
Med skolens første leder, Anja Rasmussen, samt Ole Rasmussen og Jette Nørgaard som de primære kræfter bød Ingstrup Trivselsskole 28 elever velkommen til det første skoleår i august 2011.
Det skete på baggrund af, at kommunalbestyrelsen havde vedtaget at lukke den lokale folkeskole, men lokale kræfter ville det anderledes.
– Ingstrup er et lokalsamfund, der har haft ildsjæle fra før, det blev moderne, og den gang det hed frivillige, sagde borgmester Mogens Chr. Gade, som var inviteret til at holde velkomsttalen.
– Ingstrup er et samfund, hvor en idrætsuge varer en hel uge og ikke bare tre dage, som mange andre steder. Det er en by med mange aktiviteter og begivenheder som Bogby og Rock i Skolegården, og nu arbejdes der med et nyt spændende projekt, Ingstrup Kulturhus.

Borgmester Mogens Chr. Gade

Viljen til at ville
Borgmesteren så tilbage på tiden, hvor kommunalbestyrelsen lukkede byens folkeskole og huskede, at det gav røg i køkkenet.
– Men da røgen havde lagt sig, fik vi en god dialog med Jer ildsjæle, og vi var nogle i kommunalbestyrelsen, som bakkede op om Jeres ønske om at få en friskole. Vi vil helst have lys i vinduerne, og når skolen lukker, vil vi gerne have, der er noget andet. Jeg er tilhænger af stor mangfoldighed, og det er I med til at give, sagde han.
– Det kræver et stort engagement at starte en friskole, og det har I haft lige fra den spæde start til i dag.
– Viljen til at ville, giver evnen til at kunne. Det har I bevist, og Trivselsskolen har i dag 112 elever og små 20 ansatte samt driver byens børnehave. Trivselsskolen er i stor trivsel, sagde Mogens Chr. Gade og tilføjede.
– Skolen har opnået stor respekt for at have fokus på det nære, også selv om I er blevet større. I dag har I elever fra hele lokalområdet og længere væk, fordi I har det renomme, at I er omhyggelige med, at der er nærhed. Stort tillykke.

Stor opbakning
Susanne Dragsbæk Rasmussen rettede en tak og respekt for den store indsats, Anja og Ole Rasmussen samt Jette Nørgaard udviste med starten på Ingstrup Trivselsskole.
– Den gang var det sårbart, men alle i byen hjalp, og de mange ansatte, som er kommet til lige siden, har fundet de værdier og lagt sig i sporet på den måde, som skolens skal drives på. Tak til alle ansatte, den hårdtarbejdende bestyrelse, forældre og Jeres fantastiske børn. I tog også et sats ved lade Jeres børn begynde på en ny friskole, men i dag har vi elever fra også Thise, Moseby og Tranum. Tak til byen, sagde hun, inden resten af dagen var til fri leg og samvær.
Læs Ingstrup Trivselsskoles værdier efter billederne.

Trivselsskolen værdier:

Trivsel:
Det er et mål, at alle føler sig velkomne på Ingstrup Trivselsskole, og at elever og personale er glade for at komme i skole hver dag. Skolen vil i et positivt og engageret miljø tilbyde eleverne en tryg og harmonisk hverdag.​

Faglighed:
Vi vil være en skole med et højt fagligt niveau. Skolens undervisning følger folkeskolens trinmål i alle fag. Vi vil være en skole, hvor alle elever bliver fagligt udfordret uanset niveau. Skolen vil i matematik årligt teste elevernes faglige ståsted med diagnostiske tests fra Dansk Psykolisk Forlag. I dansk bliver læse- og staveniveauet testet løbende, og skolen vil have bøger på hylderne med et lix-tal, som passer til børnenes læseniveauer.

Sundhed:
Det er et mål, at eleverne skal være fysisk aktive hver dag, og vi starter hver dag med morgenmotion. Fysisk aktivitet kan ske i alle fag. Nogle kan drage gavn af at hoppe en tabel, medens andre har mere gavn af opremsning som læringsmetode.​

Lokal forankring med globalt udsyn:
Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet, og vi vil samarbejde tæt med alle omkring os. Skolen vil medvirke til at udvikle det enkelte barns livsoplysning, demokratiske dannelse og aktive samfundsdeltagelse.

Sammenhæng i hverdagen:
Vi ønsker at børnene skal opleve god sammenhæng i det, de lærer på skolen. I folkeskolen har man en del fag, som kun fylder 45-90 min. ugentligt på skoleskemaet, såsom kristendomsundervisning, historie, billedkunst, musik og natur/teknik. Vi slår disse fag sammen til emnetimer ca. 6 lektioner ugentligt, hvor vi vil arbejde i emner såsom Stranden, Nordisk mytologi, Vikingetiden, Skoven, Trafik, Sanser, Stomp m.m.

I stedet for at have 6 forskellige 45 minutters lektioner, ønsker vi at fordybe os i de forskellige emner. Målet er at børnene oplever større sammenhæng i undervisningen, og det giver elever og lærere større mulighed for indlevelse og fordybelse.

Læs om fantastiske oplevelser og events