Blokhus

Ja til flere p-pladser i Blokhus

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt etablering af cirka 30 nye parkeringspladser i Blokhus, hvilket betyder flere parkeringsmuligheder i løbet af 2021.

El-ladestandere
P-pladserne kommer til at ligge på det kommunale og offentlige vejareal ved Aalborgvej/Søren Petersvej i den østlige del af Blokhus.
Arbejdet går i gang allerede i år, og forventes at kunne blive taget i brug inden udgangen af 2020.
I forbindelse med P-pladserne gøres der også klar til indretning af el-ladestandere. 

Central placering
Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding har tidligere påpeget, at der flere gange er blevet efterlyst flere p-pladser i forhold til både Blokhus og Hune samt Gatewayen.
Han peger på, at de nye p-pladser får en central placering i forhold til disse ønsker, ligesom der fortsat vil være plads til borde-bænke-sæt, madkurven samt at spille petanque.
P-pladserne anlægges i græsarmeringssten, så det grønne udtryk bevares.

Skitse: Jammerbugt Kommune

Finansiering
I forbindelse med byggesager i Blokhus modtager Jammerbugt Kommune indbetalinger til parkeringsfonden fra bygherre, som ønsker at fravige kravet om det antal parkeringspladser, der skal etableres i forbindelse med deres byggeri. Indbetalingen er på ca. 35.000 kr. pr. parkeringsplads.
Retningslinjerne for parkeringsfonde er således, at Jammerbugt Kommune inden 5 år efter indbetalingen kan etablere offentlige parkeringspladser med samme antal, som der er indbetalt for. Jammerbugt Kommune skal betale 50% af omkostningerne ved etablering. Dette sker primært ved, at parkeringspladserne etableres på kommunale arealer.

Møllepladsen
På samme kommunalbestyrelsesmøde blev det også nævnt, at det grønne areal, Møllepladsen i Blokhus, formentlig er næste sted, hvor der blandt andet skal anlægges p-pladser.

Læs om fantastiske oplevelser og events