Aabybro

Ja til privat vuggestue trods nej fra naboer

Et flertal i teknisk udvalg siger god for, at et parcelhus på Mirabellevej i Aabybro bliver indrettet til en privat pasningsordning med 10 heltidspladser for 10 børn i alderen 0-3 år samt to ansatte.

For meget støj og trafik

De 5 Venstre-medlemmer Torben Sørensen, Michael Krogsgaard, Malou Skeel, Niels Jørgen Pretzman og Kjeld Hedegaard stemte for.
Formand for udvalget, Jens Chr. Golding (S), var forhindret i at deltage i behandlingen af punktet, mens Lisbeth Emmery (S) er imod oprettelsen af en institution på grund af støjforhold og trafikbelastning.
Naboerne er også imod planerne.
Forvaltningen har foretaget høring af naboerne, og her protesterer 22 naboer mod planerne.

De peger på gener ved:

  • ændring af status af boligområde,
  • trafikale udfordringer,
  • støjgener,
  • behov for særlige rolige forhold i området,
  • værdiforringelse af naboejendomme.

Overholder kravene
I sin indstilling påpeger forvaltningen, at den kommende institution overholder regler om tilstrækkeligt med plads til hvert enkelt barn, både inde og ude, samt kravet om to p-pladser.
Forvaltningen vurderer også, at der vil være tale om en beskeden aktivitet, som ikke vil ændre områdets karakter som boligområde. Desuden er der i forvejen et dagplejetilbud på samme stikvej.
Børne- og Familieafdelingen har som udgangspunkt ikke indvendinger mod, at der tillades etablering af privat pasningsordning på ejendommen, under forudsætning af, at dette sker i overensstemmelse med kommunens godkendelseskriterier. Sagen skal vurderes iht. læringsmiljøet.

Rammerne
Den nye private institution indrettes i et parcelhus på 128 kvadratmeter med tilhørende garage på 30 kvadratmeter, udhus på 30 kvadratmeter samt en grund på 705 kvadratmeter.
Ansøger har oplyst at institutionens åbningstid vil være alle hverdage:
Mandag – torsdag: 7.00-16.30.
Fredag: 7.00-15.30.

Læs om fantastiske oplevelser og events