Aabybro

Jammerbugt på vej mod grønnere landbrug

(Foto: Fra venstre formanden for Landbonord Niels Vestergaard Salling, borgmester Mogens Christen Gade, formand i Agri Nord Carl Chr. Pedersen, formand i Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen og formand i Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding)
Agri Nord, Landbonord og Bæredygtigt Landbrug har underskrevet en klimapartnerskabsaftale med Jammerbugt Kommune.
Hermed er rammen sat for det videre arbejde mod landbrugets grønne omstilling i landbrugskommunen.

Et samarbejde
Fokus i aftalen er, hvordan landbruget og kommunen i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne i landbruget.
– Jammerbugt Kommune er jo en landbrugskommune, derfor er det vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med landbruget og dets organisationer, når det gælder rammevilkårene for at drive det vigtige erhverv. Vi er nu kommet et vigtigt skridt videre i samarbejdet. Med klimapartnerskabet styrker vi dialogen mellem os, og vi skal drøfte konkrete veje til at opnå drivhusgasreduktioner gennem indsatser i landbruget og gennem politiske tiltag fra kommunens side, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Klimapartnerskabet rummer en række punkter, som begge parter vil arbejde for. Der udpeges også en styregruppe, som skal understøtte og udvikle processen om klimatiltag i landbruget, så klimaudfordringerne løses på en måde, der samtidig understøtter landbruget i deres udvikling.

En del af DK2020
Jammerbugt Kommune er en blandt i alt 20 danske kommuner, der er med DK2020-projektet.
DK2020 sætter skub i indsatsen for at opfylde Paris-aftalen rundt om i kommunerne. Det arbejde er Jammerbugt Kommune en del af, og DK2020-klimaplanen i Jammerbugt Kommune er godkendt af kommunalbestyrelsen.
Jammerbugt Kommune favner meget landbrug, hvor især kvægbrug dominerer. Produktionen af fødevarer til både ind- og udland bidrog i klimaregnskabet for 2018 med 414.000 tons.
Totalt blev der udledt 519.000 tons i 2018 i Jammerbugt Kommune, så landbruget fylder meget i klimaregnskabet.
Derfor er samarbejdet med landbruget vigtigt i indsatsen for at realisere Jammerbugt Kommunes klimamål. Både gennem dyrkning af organisk jord, husdyrgødning i stald og lagre, husdyrenes fordøjelsesproces og dyrkning og gødskning af landbrugsjord.
I kommunen er der mange kulstofrige lavbundsarealer, og da dyrkningen af organisk jord udleder store mængder drivhusgasser, kan parterne opnå en stor klimagevinst ved at stoppe dyrkningen af disse jorde.

Læs om fantastiske oplevelser og events