Pandrup

Jammerbugt rykker anlægsprojekter frem til i år

Flere opgaver sættes i gang i år for at hjælpe erhvervslivet

Jammerbugt Kommune har valgt at fremrykke flere anlægsprojekter til i år for at understøtte erhvervslivet i en udfordrende tid. I alt fremrykker kommunen anlægsinvesteringer for godt 67 mio. kr.
Da Regeringen og KL i marts fjernede loftet for anlægsinvesteringer, gik Jammerbugt Kommune i gang med at se på, hvilke anlægsprojekter, de kunne fremrykke. Det betyder, at projekter, der oprindeligt var planlagt til at skulle iværksættes i 2021 og 2022, nu allerede går i gang i år.

Støtte til erhvervslivet
– Da anlægsloftet i kommunerne blev fjernet, fik vi i samme omgang mulighed for at opnå lånedispensationer, hvis vi ønskede at fremrykke flere af vores planlagte anlægsprojekterne. Den mulighed sammenholdt med, at vi ved at fremrykke anlægsprojekter, rækker ud mod det lokale erhvervsliv, ønsker vi selvfølgelig ikke at lade passere forbi, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 
– Vi har stor interesse i og en forpligtigelse til at gøre, hvad vi kan for erhvervslivet. Så derfor sætter vi nu en lang række opgave i gang til gavn for det lokale erhvervsliv, siger han. 

Byggeri og vedligehold
Fremrykning af anlægsprojekterne sker primært inden for vejvedligehold, bygningsvedligehold og renovering og ombygning af daginstitutioner.
Dertil kommer byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.   

Projekter, der fremrykkes til 2020 

 • Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
 • Ramme til bygningsvedligehold, i alt 12 mio. kr.
 • Daginstitutioner i Nørhalne og Fjerritslev (Gl. Dalhøj): 10 mio. kr., heraf 6,8 mio. kr. til Nørhalner.
 • Arkæologisk udgravning ved Jetsmark nye skole, i alt 2,2 mio. kr.
 • Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, i alt 10 mio. kr.
 • Jetsmark Idrætscenter, i alt 6 mio. kr.
 • Energioptimering af serverrum, i alt 2,0 mio. kr.
 • Lokaler til hjemmeplejen i Pandrup, i alt 0,78 mio. kr.
 • Vinduer i administrationsbygningen i Pandrup, i alt 1,20 mio. kr.
 • Ventiler og Termostater i administrationsbygningen i Fjerritslev, 0,1 mio. kr.
 • Maling af vinduer på Bratskov Herregård, i alt 0.15 mio. kr.
 • Maling af træværk Ældreboliger i Kaas, i alt 0,35 mio. kr.
 • Vinduer og tag Produktionsskolen på Industrivej, i alt 0,40 mio. kr.
 • Nedrivning af cykelparkering på Aabybro Skole, i alt 0,1 mio. kr.
 • Maling af Fjerritslev SFO, i alt 0,2 mio. kr.
 • Udskiftning af vinduer på Fjerritslev ATK SFO, i alt 0,1 mio. kr.
 • Vinduer og døre hos Fjerritslev Skoletandpleje, i alt 0,15 mio. kr.
 • Tag på Gl. Tandklinik i Saltum, i alt 0,50 mio. kr.
 • Tag på Biersted Hallen, i alt 0,3 mio. kr.
 • Tag på Brovst Bibliotek, i alt 0,4 mio. kr.
 • Renovering af murværk på Familiecentret, Skolegade, Fjerritslev, i alt 0,3 mio. kr.
 • Udskiftning af MGO-plader DGI-huset Aabybro, i alt 1,5 mio. kr.
 • Genhusning af Nørhalne Børnehave, i alt 0,5 mio. kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events